Kontrol fanger snyd for ca. 7 mio. kroner

Kontrol fanger snyd for ca. 7 mio. kroner

I 2019 har kontrolgruppen behandlet i alt 72 sager. I 2018 var antallet 45 og i 2017 var antallet 49

Sort arbejde, forkert bopælsadresse og sygedagpenge, selv om man er selvstændig og arbejder, er nogle af de sager, som en kommunale kontrolgruppe på fire medarbejdere i 2019 har "fanget".

Samlet gav kontrolgruppens arbejde en effekt på 7,84 mio. kr. i 2019.

Økonomiudvalget blev på deres møde i sidste uge orienteret om kontrolgruppens arbejde i 2019 - hvor mange sager, der har væøret og hvad effekten af arbejdet har været, set i kroner og øre.

I 2019 har der været 72 sager, som er afsluttet med effekt. Det er en væsentlig stigning i forhold til 2018, hvor antallet af sager, der blev afsluttet med effekt lå på 45.

- Formålet med Kontrolgruppens arbejde er, at rette ydelse udbetales til rette borger. Kontrolgruppen afdækker og dokumenterer snyd med sociale ydelser, lyder det i sagsfremstillingen, som Økonomiudvalget er blevet præsenteret for.

Fire ansatte

Der er fire ansatte i kontrolgruppen i Hvidovre Kommune. I gruppens årsrapport står beskrevet hvilke former for snyd, der typisk bliver fanget. Det drejer sig, som nævnt, om selvstændige, der er sygemeldt, men fortsat arbejder i en eller anden grad. Det drejer sig om enlige, der ikke reelt er enlige og så drejer det sig om boplæssager, hvor f.eks. borgere ikke reelt opholder sig i Hvidovre, men alligevel modtager ydelser fra Hvidovre Kommune.

I en konkret sag blev en borger dømt for socialt bedrager.

- Et tip fra politiet førte til, at en borger på kontanthjælp - i en større straffesag hos Anklagemyndigheden - blev dømt for socialt bedrageri. Over en periode på mere end tre år blev der indsat markante beløb på borgerens bankkonti, og alle beløb hidrørte fra kriminelle aktiviteter. Hvidovre Kommune har rejst et erstatningskrav på 576.842 kr.

Det sager, som kontrolgruppen "fangede" i 2019 er opgjort til at give Hvidovre Kommune en fremtidig besparelse på 6,8 mio. kr. Dertil skal lægges tilbagebetalingskrav, som beløber sig til ca. 1 mio. kr.

key

menu
menu