Kriseberedskab kørte efter planen ved voldsom brand

Kriseberedskab kørte efter planen ved voldsom brand

Hvidovre Kommune spiller en væsentlig rolle, når der opstår krisesituationer som branden på Hvidovrevej 130

Når der opstår krisesituationer i Hvidovre, sætter det kommunale kriseberedskab ind og hjælpeforanstaltninger sættes igang - i en fart.

Således også, da en beboelsesejendom på Hvidovrevej 130-132 torsdag aften brød i brand og en lang række beboere hurtigt måtte evakueres.

- Når der sker sådan noget, som branden på Hvidovrevej 130, så bliver Hvidovre Kommune automatisk en del af beredskabet, og vi bliver kontaktet af netop beredskab og af politiet, forklarer direktør Susan Bjerregaard fra Hvidovre Kommune.

Susan Bjerregaard er direktør for Børne- og Velfærdsområdet og sammen med kommunaldirektør Nich Bendtsen står hun for at sætte kriseberedskabet igang.

- Da jeg blev kontaktet, vidste de (politi og brandvæsen, red.) på det tidspunkt ikke noget om, hvor alvorlig branden var. Men det første, jeg spørger om, er, om der er brug for genhusning. Det havde de ikke overblik over på det tidspunkt, fortæller Susan Bjerregaard.

Da det kort efter var klart, hvor omfattende branden var, kunne Susan Bjerreggard og Hvidovre Kommune imidlertid hurtigt hjælpe.

- Da det stod tydeligt, at det var mere alvorligt, så åbnede Hvidovre Kommune, via vagten, Holmegårdsskolen, så borgere kunne komme i ly der, siger Susan Bjerregaard.

Direktøren oplyser, at hun ikke ved, hvor mange beboere, der samlet nåede at opholde sig i Holmegårdshallen, men at i alt seks borgere overnattede i hallen.

Helt automatisk

Ikke overraskende kører kriseberedskabet efter en fast procedure, hvor alle sætter ind sammen, men hvor ingen arbejder med det samme område.

- Vi har i Hvidovre Kommune en krisestab, hvor de ansvarlige for de enkelte områder træder til. Skolechefen i forhold til Holmegårdsskolen og centerchefen for Ældre & Sundhed i forhold til, hvis der er ældre borgere, der har eller får brug for hjælp, fortæller Susan Bjerregaard.

I denne konkrete situation var der faktisk en enkelt ældre borger, som havde behov for en midlertidig plads på et plejehjem i Hvidovre Kommune. Det behov løste Susan Bjerregaard og hendes medarbejdere.

- Det glider sådan set stille og roligt. Der er en plan, og vi har et IT-system, hvor vi kan gå ind og tjekke op, så vi ikke kommer til at arbejde på forskellige spor. Men vi hjælper med alle de ting, vi kan, siger Susan Bjerregaard.

Mange berørt

Hvidovrevej 130 er en privat boligforening og af den årsag, er det ikke Hvidovre Kommune, der skal sørge for genhusning af de berørte beboere. Det er derimod ejendommes forsikringsselskab. I følge direktøren fra Hvidovre Kommune klarede langt de fleste beboere imidlertid genhusning selv.

- Jeg ved endnu ikke, hvor mange borgere, der blev midlertidigt hjemløse pga. branden. Men meldingen er, at stort set alle berørte, selv har klaret privat genhusning, fortæller Susan Bjerregaard.

10 opgange blev berørt af branden.

Læs mere om branden på side 7

red

Branden i ejendommen Hvidovrevej 130 var voldsom og berøte mange beboere i ejendommen og i nærområdet. (Privatfoto)
Branden i ejendommen Hvidovrevej 130 var voldsom og berøte mange beboere i ejendommen og i nærområdet. (Privatfoto)

Branden i ejendommen Hvidovrevej 130 var voldsom og berøte mange beboere i ejendommen og i nærområdet. (Privatfoto) Branden i ejendommen Hvidovrevej 130 var voldsom og berøte mange beboere i ejendommen og i nærområdet. (Privatfoto)

Vind og vejr var medvirkende årsag til, at brand hurtigt blevet meget omfattende.

Vind og vejr var medvirkende årsag til, at brand hurtigt blevet meget omfattende.

menu
menu