Kun 23 % af alle beskæftigede i Hvidovre var i 2017 Hvidovreborgere

Kun 23 % af alle beskæftigede i Hvidovre var i 2017 Hvidovreborgere

Bør målet være 30 % om 5-8 år?

Politisk vil det givet være en økonomisk god strategi for Hvidovre at gå efter en øget andel for lokalt beskæftigede Hvidovre borgere

Den seneste opgørelse over beskæftigede i Hvidovre Kommune er fra november 2017. En ny og måske bedre kommer måske her i 2019.

Den viser, at antallet af beskæftigede i Hvidovre i 2017 var 28.986, heraf kun 23 % (6.748) var lokalt beskæftigede. Altså Hvidovre borgere.

Hvordan situationen er i andre omegnskommuner har jeg ikke undersøgt. Men med den bolipolitik Rødovre har ført med den booligtilvækst Rødovre har haft, ligger Rødovre måske højere end Hvidovre.

Bør målet være 30 % om 5-8 år?

Med den store udvidelse lige nu af Hvidovre Hospital og i fremtiden også på Avedøre Holme er der formentlig med den nye bolipolitik i Hvidovre gode muligheder for at udvide denne andel med gode skatteborgere til op mod 30%.

I novmeber 2017 var arbejdsstyrken i Hvidovre på 26.351. Til arbejdspladser udenfor Hvidovre pendlede 19.604 ud. Der var flere nemlig 22.238, der pendlede ind.

Me de kommende års stigende trafikpres vil mange indpendlere formentlig være interesseret i en bolig i Hvidovre.

En stor målgruppe for flere gode skatteborgere i Hvidovre til en mulig kø efter attraktive kommende ledige og nye boliger i Hvidovre.

Hvorfor ikke en positiv fælles indsats (FÆLLES FODSLAW) i Hvidovre for borgere og politikere mod et mål for 30 % af alle beskæftigede i Hvidovre som Hvidovre borgere om 5-8 år.

Kommunaløkonomisk set sikkert klogt.

Også at medtage som mål under de kommende budgetforhandlinger.

Konkurrencen fra andre omegnskommuner ikke kun Rødovre kan måske blive endnu hårdere.

Det er nok lettere at holde på gode medarbejdere, hvis bolig og arbejdsplads er i samme kommune.

Bent Aarrebo Pedersen

Avedørelejren

menu
menu