Kun 25% bebyggelse i et plan

Kun 25% bebyggelse 
i et plan

Hvis man vil bygge 30% skal det være i to plan - nu sendes lokalplan i høring

En gammel byplanvedtægt for en del af parcelhusområdet mellem Sønderkær, Hvidovrevej og Vigerslevparken skal nu opdateres med en ny lokalplan.

Med den nye lokalplan er der et foreløbigt politisk flertal om, at et-planshuse ikke må have en bebyggelsesprocent på mere end 25%, mens to-planshuse må have en bebyggelsesprocent på 30%.

Lokalplan 237, som den nye lokalplan hedder, skal erstatte Byplanvedtægt H11, og arbejdet med lokalplanen kommer efter der i 2019 var stort politisk fokus på netop forældede byplanvedtægter og borgeres ønsker om at bygge større end de gamle byplanvedtægter tillader.

- Kommunens byplanvedtægter er ikke længere tidssvarende. Der er siden opstået et behov for at bygge større boliger, end byplanvedtægterne muliggør. De (byplanvedtægterne, red.) tager ikke højde for småbygninger, oplag, hegn og overkørsler og er uforståelige for de fleste grundejere og rådgivere - blandt andet på grund af forældede begreber og snørklede formuleringer, lyder det blandt andet fra Hvidovre Kommunes administration.

Ændringsforslag

Dette har således, med inddragelse af de to grundejerforeninger i området, Ny Hvidovre og Harrestrup Grundejerforening, udmøntet sig i et udkast, hvor Hvidovre Kommune har foreslået en bebyggelsesprocent på 30. Et flertal i i Bygge- og planudvalget valgte imidlertid at støtte et ændringsforslag fra Venstre.

- Gruppe V stiller ændringsforslag om at, § 5.1 omformuleres således; Bebyggelsesprocenten for 1 plan må ikke overstige 25 og bebyggelsesprocenten for 2 plan må ikke overstige 30, fremgår det af dagsordenen fra BPU.

Med den politisk foreslåede og vedtagne ændring forventes Lokalplan 237 at blive sendt i høring fra den 2.-30. juni 2020. Ydermere planlægges et borgermøde for de berørte, såfremt coronasituationen tillader arrangementer med større forsamlinger.

key

menu
menu