Kun 3 smittede på en uge

Kun 3 smittede på en uge

Ugens opgørelse fra Statens Serum Institut vidner om en moderat stigning af antallet af smittede med Covid-19 i Hvidovre

Mens Aarhus, Silkeborg og Solrød oplever en stigning i smittetallet, der vækker opmærksomhed og bekymring, ser tallet i Hvidovre ud til kun at stige moderat.

I forrige uge havde Hvidovre Kommune således samlet haft 343 smittede borgere med Covid-19. Det tal er i løbet af sidste uge steget til 346 smittede. Dermed er der kun konstateret tre smittetilfælde i Hvidovre i den forløbne uge.

De seneste tal fra Statens Serum Institut opgør dermed, at Hvidovre Kommune har en kumulativ incidens på 646, hvilket dækker over antallet af smittede per 100.000 borgere. Hvidovre har 53.527 borgere. Til sammenligning har Solrød Kommune haft en stigning på 9 smittetilfælde i den forløbne uge. Solrøds kumulative incidiens er dog lavere end Hvidovre Kommunes, idet antallet af smittede per 100.000 borgere i Solrød er nede på 409. Solrød har 23.255 borgere. I vores nabokommune Brøndby har der i den forløbne uge været 8 nye smittetilfælde, mens Rødovre har haft kun et enkelt smittetilfælde på en uge.

Antallet af testede Hvidovreborgere er med den seneste opgørelse nået op på 14.918. Ugen før var antallet af testede 13.665 borgere.

key

menu
menu