Kun få fravælger SFO

Kun få fravælger SFO

Priserne for at gå i SFO i Hvidovre er kun steget med 46 kroner over de sidste tre år - Hvidovres priser ligger i den lave ende sammenlignet med landsgennemsnittet

Mens der på landsplan er en tendens til at ressourcesvage familier fravælger at lade deres børn gå på SFO, så ser tallene anderledes ud i Hvidovre.

I Hvidovre Kommune er det kun en ganske lille andel, der fravælger det daglige fritidstilbud efter skoledagen.

- Vi kan ikke genkende tendensen om at flere familier vælger at tage deres børn ud af SFO'en, men måske hænger det sammen med, at vi stadig prismæssigt ligger i den lavere ende i forhold til landsgennemsnittet, lyder det fra direktør for området, Susan Bjerregaard.

Lige nu er det 97,8 % af alle 0-3 klasses børn, der går i SFO.

Taksterne for SFO i Hvidovre er desuden heller ikke steget markant, hvis man ser på priserne for 2017, 2018 og 2019. I 2017 var prisen 1.226 kr. om måneden, i 2018 var den 1.247 kr. om måneden og i 2019 ér den 1.272 kr. om måneden.

Stabil tilmelding

- Det vil sige, at takststigningen fra 2017 til 2019 har været på 46 kroner. Hvidovre Kommune ligger 243 kroner under den gennemsnitlige SFO-takst på landsplan (2019), fortæller Susan Bjerregaard til Hvidovre Avis.

Der er fra 5.9. 2018 2.307 børn tilmeldt SFO i Hvidovre. Det svarer til 97,8% af alle 0.–3. klasses elever i kommunens folkeskoler. Fra Hvidovre Kommune oplyses det endvidere, at dækningsprocenten har været stabil siden 2013.

I Hvidovre Kommune udgør forældrebetalingsandelen til SFO 49,9% af udgifterne. I 2017 var forældreandelen 47,6% og i 2018 var den 49,5%.key

menu
menu