- Kun held, at ingen er kommet til skade...

- Kun held, at ingen er kommet til skade...

Beboere skal selv betale, hvis de vil have bump, men kan måske få hjælp af politiet

Det er et under, at der ikke er sket et alvorligt uheld endnu.

Sådan lyder det fra en gruppe beboere fra området omkring Bibliotekvej.

De frygter, at biler i høj fart og det manglende overblik og udsyn over krydset Bibliotekvej og Sognegårds Allé, før eller siden får fatale følger.

Situationen på Bibliotekvej er ikke ny. Allerede sidste år henvendte beboerne sig til Hvidovre Kommune, der er vejmyndighed på strækningen. Det medførte, at kommunen udførte en fartmåling. Resultatet af vejmålingen var imidlertid ikke væsentligt anderledes end på andre veje i kommunen, lyder det fra Hvidovre Kommune.

- Fartmålingerne er meget repræsentative for fartmålinger på boligvejene i kommunen. Gennemsnitsfarten er lav, men enkelte kører noget for stærkt, lyder det fra Hvidovre Kommunes Vej og Park-chef Michael Daugaard.

For beboerne er der dog ikke tvivl om, at den kommunale fartmåling ikke helt dækker den trafikale situation, som de oplever den.

- Jeg har udsigt over krydset fra mit køkken, og man skal ikke stå der mere end en time for at opleve en farlig situation, siger Nina Iversen, der bor i ejendommen på hjørnet af Bibliotekvej og Sognegårds Allé.

Nina Iversen remser op, hvor mange hun har set være tæt på at blive kørt ned, og Michael Christensen, der er beboer i de røde ejendomme på Sognegårds Allé tilføjer:

- Det er en skolevej, og der kommer også mange børn fra klubberne, på den her strækning, siger han.

Ubrudt strækning

Problemet med Bibliotekvej er, i følge beboerne, at strækningen mellem Arnold Nielsens Boulevard og Claus Petersens Allé er lang og ubrudt, og at det indbyder til at køre hurtigt, fordi der kun må parkeres på vejens ene side.

- Vi er ligeglade med, hvor mange biler, der kører herude. Det er farten, der er problemet, og det er kun et held, at der ikke er nogen, der endnu er kommet alvorligt til skade, siger Michael Christensen.

En af beboerne på Bibliotekvej er Nadia Lychau, der fortæller, at de ud over sidste års henvendelse til Hvidovre Kommune desuden har afgivet et høringssvar om trafiksituationen på vejen i forbindelse med bymidteprojektet. Nadia Lychau tilføjer, at der bor 46 børn på Bibliotekvej mellem Sognegårds Allé og Claus Petersens Allé.

Selv betale

Hvis man som borger i Hvidovre ønsker at få fartdæmpning på sin villavej - og kommunens fartmålinger ikke viser, at det er stærkt nødvendigt, må grundejerforeningerne selv til lommerne. Beboerne på Bibliotekvej er imidlertid ikke samlet i en grundejerforening og dermed er der ikke en fælles kasse til at betale for en eventuel trafiksanering på vejen.

- Vores trafiksaneringspolitik fortæller, at man som udgangspunkt kan få trafiksanering, hvis man selv betaler 75 % af udgifterne. Kommunen betaler de 25 %. Men det er under forudsætning af, at Teknik- & Miljøudvalget og politiet kan godkende trafiksaneringen, lyder det fra Michael Daugaard, der tilføjer, at flere grundejerforeninger har benyttet sig af dette, senest på Ærtebjergvej og Bredholtvej og at et vejbump koster ca. 30.000 kr.

Der er således kun udsigt til, at vejen bliver trafiksaneret for kommunens regning, hvis der rent faktisk er tale om, at vejen i følge trafikmålinger er farlig.

Hjælp fra politiet?

Der er imidlertid en anden måde, som beboerne eventuelt kan få hjælp - og det er ved at henvende sig til politiet. Uagtet, at det er vejmyndigheden, altså kommunen, der har det overordnede ansvar for vejsikkerheden. Politiets opgave er at give afslag eller samtykke til vejmyndighedens ønsker eller forslag til ændringer.

- Sammen har vi ansvaret for sikkerheden idet Politiets opgave selvfølgelig er at påse, at reglerne overholdes, fortæller Erik Andersen, der er faglig leder i færdselsafdelingen i Københavns Vestegns Politi.

Han tilføjer, at der i Hvidovre er udpeget fem vejstrækninger, som politiet hovedsageligt koncentrere deres hastighedsmålinger på.

- Derudover kører vi ekstra ved skoler, vejarbejde og når vi får borgerhenvendelser. Alle ekstra henvendelser og strækninger bliver selvfølgelig visiteret ift. andre måleopgaver, siger Erik Andersen.

Han fastslår dog også, at han ikke umiddelbart har kunnet finde statistisk belæg for, at Bibliotekvej er særlig problematisk. Samtidig understreger han også, at beboerne, ligesom alle andre, vil blive taget seriøst, hvis de henvender sig om en eventuel problematik på deres vej.

key

Der bor og færdes mange børn på Bibliotekvej, hvor beboerne ofte oplever, at der køres hurtigt på strækningen mellem Sognegårds Allé og Claus Petersens Allé.

Der bor og færdes mange børn på Bibliotekvej, hvor beboerne ofte oplever, at der køres hurtigt på strækningen mellem Sognegårds Allé og Claus Petersens Allé.

menu
menu