Kunstværk er for tungt til væggene

Kunstværk er for tungt 
til væggene

Kulturgård-kunstværk er så tungt, at det fordyrer byggeri med 800.000kr.

Den ene af to kunstinstallation på Kulturgården Risbjerggård, viser sig nu, at gøre byggeriet dyrere end forventet.

Det drejer sig om kunstprojektet Sweeper, hvor kunstneren FOS (Thomas Poulsen) har skabt i alt otte figurer, der skal sættes op på kulturgårdens vægge. De otte figurerer har imidlertid vist sig at være så tunge, at væggene skal forstærkes. Bygningens lette trækonstruktion kan simpelthen ikke bære de tunge figurer.

- Èt af kunstsporets projekter ”Sweeper” af Thomas Poulsen (FOS, red.), med opsætning af figurer på facade og vægge, viser sig at medføre behov for en forstærkning af vægge. Forstærkningerne betyder en udgift på 800.000 kr., lyder det i sagsfremstillingen til politikerne.

Det fik et flertal i Økonomiudvalget til at godkende, at der tages 800.000kr. af kassebeholdningen for at dække merudgifterne. Af sagsfremtillingen fremgår det dog også, at man håber på, at pengene til ekstra forstærkning kan findes andetsteds.

- For at reducere merudgiften vil Administrationen søge fondsmidler. Administrationen er pt. ved at afdække de relevante fondsmuligheder. Såfremt projektet opnår fondsstøtte, vil rammebeløbet kunne reduceres tilsvarende, står i sagsfremstillingen.

Sagen skal også behandles i Kommunalbestyrelsen i dag, onsdag.

key

menu
menu