Kystagerparken igen igen...

Kystagerparken igen igen...

Bevar rørskovene omkring søerne, skriver ornitolog JOHN SPEICH:

Det ser jo barskt ud, når grønthøsteren har “raseret” parken, men det er vel nødvendigt?

Dog kunne jeg som ornitolog ønske, at man bevarede en del af rørskovene omkring søerne, så rørspurve, rørsangere m.m. atter fik mulighed for at yngle i parken. Når fuglene ankommer om foråret, er rørskoven kun lige startet med at vokse, hvilket ikke kan bruges af fuglene.

At engen får lov til at springe i skov, forstår jeg heller ikke. Mange af de selvsåede buske burde grønthøsteren hellere tage sig af, så engen kunne bevares.

John Speich

Strandegårdsvej 10

menu
menu