LÆGEMANGLEN - har de nået det?

LÆGEMANGLEN -
har de nået det?

Hvidovre Kommune har været længe om “at komme ud af busken”, mener praktiserende læge Christian Schlütter, der i sidste uges avis efterlyste en reaktion fra kommunen omkring lægemangelen, samt en ansøgning af puljemidler fra den statslige pulje på næsten 210 mio. kroner hos Sundheds- og Ældreministeriet, der skal hjælpe flere læger til at nedsætte sig i udsatte områder.

Fristen for at søge puljen udløber i morgen onsdag den 20. marts, så forhåbentlig har de nået det på Hvidovre Rådhus. Meningen med de afsatte midler, er altså at man skal hjælpe flere praktiserende læger/klinikker til at etablere sig. Lægerne kan ikke selv søge denne pulje uden kommunens involvering. Derfor er Christian Schlütter spændt på om Hvidovre Kommune har “nået at reagere”...

Lige nu hævdes det officielt, at der ikke er umiddelbar akut lægemangel i Hvidovre, men der er overhængende fare for at den hurtigt viser sig igen. Flere lokale læger nærmer sig pensionsalderen eller er ved at være “kørt trætte”, for - som Schlütter siger: “Jeg har lige arvet 100 patienter, så jeg anbefaler handling fra kommunen side”.

Den statslige pulje er ment som en støtte til etablering, renovering eller udbygning af fælles læge- og sundhedshuse, der kan gøre det mere attraktivt at nedsætte sig som ung praktiserende læge.

menu
menu