Lær mere om din fjernvarme

Lær mere om din fjernvarme

- og hør om udbygningen af fjernvarmen her i Hvidovre ved informationsmøde

Fjernvarmen inviterer til informationsmøde mandag den 3. februar kl. 16-18 på Arnold Nielsens Boulevard 60. På mødet vil der være to temaer. Det ene tema er fjernvarmeudbygningen i Hvidovre, der henvender sig til borgere, der ikke kan få fjernvarme i dag, og det andet tema er en fjernvarmeskole, hvor fjernvarmens forbrugere har mulighed for at lære mere om deres anlæg, og hvordan der spares på varmen.

Fjernvarmeudbygningen i Hvidovre

Fjernvarmeudbygningen er på standby, men i dag er det muligt at skrive sig op til fjernvarmen på udbygning.dk, for at tilkendegive sin interesse. Formålet er at skabe et grundlag for fjernvarmeudbygningen - jo flere der tilkendegiver deres interesse, jo stærkere står fjernvarmen.

Listen over opskrivninger til fjernvarmen er efterhånden meget lang, og der er generelt en stor interesse for fjernvarmen og dens udbygning. Fjernvarmen inviterer derfor til informationsmøde om udbygningen af fjernvarmen i Hvidovre. Formålet er at give en forståelse af hvilke udfordringer fjernvarmeudbygningen har, samt orientere om hvilke udbygningsprojekter, fjernvarmen arbejder på at iværksætte. På nuværende tidspunkt kan fjernvarmen ikke angive et tidspunkt på, hvornår udbygningen fortsætter i de forskellige områder i Hvidovre.

Informationsmødet starter kl. 16.00. Her vil der være et oplæg vedr. fjernvarmeudbygningen, hvor der vil være mulighed for at stille spørgsmål. Kl. 17.00 starter vi forfra. Det betyder, at det er muligt at komme kl. 16 eller kl. 17. Mødet slutter endeligt kl. 18.00.

Fjernvarmeskole for fjernvarmens forbrugere

Når vi går fra sommer til efterår, modtager fjernvarmen ofte opkald fra forbrugere, der har spørgsmål til deres anlæg. Derfor tilbyder fjernvarmen i år, at forbrugerne kan komme til en times fjernvarmeskole, hvor der vil være mulighed for at få råd og vejledning fra fjernvarmens eksperter. På mødet vil selve anlægget blive gennemgået, og der vil bl.a. orienteres om, hvordan der fyldes vand på anlægget. Udover at blive klogere på fjernvarmeanlægget, vil der også blive delt ud af energisparende råd, så vi kan blive endnu mere grønne i 2020.

Informationsmødet starter kl. 16.00. Her vil der være en gennemgang af fjernvarmeanlægget, hvor der vil være mulighed for at stille spørgsmål. Kl. 17.00 starter vi forfra. Det betyder, at det er muligt at komme kl. 16 eller kl. 17. Mødet slutter endeligt kl. 18.00.

menu
menu