Lærer på Gungehus coronasmittet

Lærer på Gungehus coronasmittet

To klasser og tre medarbejdere er hjemme indtil de får testsvar - generelt har der dog været få tilfælde

Selv om smittetrykket på Vestegnen har været højere end mange andre steder i landet, har antallet af smittetilfælde på de kommunale skoler været ret begrænset. Lige nu er en medarbejder på Gungehusskolen konstateret covid19-smittet.

Det har konsekvenser for elever og øvrige medarbejdere, der har været i kontakt med den pågældende. De er nemlig blevet bedt om at blive hjemme, indtil de er blevet testet for covid19 og har fået et negativt testresultat - fordi en lærer på skolen har fået konstateret covid19.

Hvidovre Kommunes centerchef for Skole og Uddannelse, René Rasmussen Sjøholm, bekræfter overfor Hvidovre Avis.

- Det er rigtigt, at der er en medarbejder, der er testet positiv for corona. Det er blevet håndteret lokalt af skolens ledelse, ligesom de enkelte øvrige tilfælde, vi har haft på vores skoler indtil videre, er blevet, skriver han i et skriftligt svar til Hvidovre Avis.

To klasser hjemme

Han tilføjer, at det har betydning for elever og lærere, der har været i kontakt med den smittede medarbejder.

- Forældre til elever i de berørte klasser, og de kolleger, der kan være blevet smittet, er blevet informeret og bedt om at blive hjemme, indtil de er blevet testet og har negativt testresultat. Det samme gælder selvfølgelig for den smittede medarbejder, lyder det fra centerchefen.

I følge skolechefen drejer det sig om to af de ældre klasser og samlet tre medarbejdere på skolen. Yderligere påpeger René Rasmussen Sjøholm, at der formentlig også fremadrettet vil opstå lignende situationer.

- Vi må forvente, at vi også i den kommende tid vil se tilfælde af covid19 på vores skoler, og vi er som kommune godt forberedt på, at håndtere tilfælde af smittede børn og medarbejdere, siger han.

De berørte klasser på Gungehusskolen forventes at nå tilbage i skole inden sommerferien starter - såfremt de ikke testes positive for covid19. René Rasmussne Sjøholm er i tillæg glad for, at der generelt har været få situationer i Hvidovre, hvor elever og medarbejdere har været smittet. I følge skolechefen har der været en lignende situation på Risbjergskolen, hvor en af de ældste klasser måtte hjem og afvente testresultater.

- Når man ser på smittetrykket på Vestegnen, så er jeg positivt overrasket over, hvor begrænset antallet af tilfælde på Hvidovres skoler har været. Men jeg håber da, at det handler om, at vi på skolerne har været gode til at informere, slutter han.

key

menu
menu