Lærerafskedigelser skyldes ikke lederbesparelse

Lærerafskedigelser skyldes ikke lederbesparelse

Medlemmer af Hvidovre Læreforenings kredsstyrelse undrer sig over lærerafskedigelser

To lærere på kommunens skoler er blevet afskediget, men afskedigelserne hænger ikke sammen med de forestående besparelser på skolelederområdet.

Den tanke havde medlemmer af Hvidovre Lærerforening ellers fået, da emnet i sidste uge blev drøftet af lærerforeningens kredsstyrelse.

- På mødet blev den situation, at to lærere er blevet varslet afskediget på grund af besparelser, drøftet. Flere undrede sig over, at der nu afskediges lærere, når den eneste besparelse, der træder i kraft i 2019, er lederbesparelsen, skriver Lærerforeningen i et opslag på de sociale medier.

Ikke de besparelser

Men afskedigelserne kan ikke kædes sammen med de forestående besparelser på skolelederområdet, lyder det fra Hvidovre Kommunes administration.

- Det er korrekt, at der er to lærere, som er indstillet til afsked, hvilket netop betyder, at de i afskedigelsesperioden vil blive tilbudt vakante stillinger, såfremt de måtte opstå på én af kommunens skoler, skriver Hvidovre Kommunes konstituerede skolechef René Rasmussen Sjøholm i et skriftligt svar til Hvidovre Avis.

Han tilføjer, at det er “fast og almen praksis”, at der på denne tid af året er en koordinering skolerne imellem om, hvilke skoler der til sommer er nødsaget til at skulle afsætte lærere, og hvilke skoler der har udsigt til at skulle ansætte lærere.

Handler om planlægning

Har afskedigelserne noget med besparelser at gøre?

- Årsagen til den tidlige koordinering er, at det skal indtænkes i skolernes fagfordelinger, som finder sted fra nu og frem til sommerferien. Med en samlet set stor lærergruppe i kommunen opstår der løbende behov for nye lærerkræfter på skolerne, og derfor er findes der som regel også naturlige og gode løsninger inden sommerferien, lyder det fra René Rasmussen Sjøholm.

Så der er ikke tale om besparelser?

- I en skoleleders samlede vurdering af behovet for lærerressourcer på skolen spiller flere elementer ind eks. økonomiske udsigter, elevtal, antal klasser, behov for særlige indsatser o.a. Med hensyn til fremtidige besparelser, så vil der altid være en skævvridning mellem et skoleår og et budgetår - hvilket betyder, at der i foråret 2019 gennemføres planlægning af skoleåret 19/20, som dermed er med forudsætning for rettidig omhu iht. både budget 2019 samt budget 2020, svarer René Rasmussen Sjøholm.

key

menu
menu