Lærerbesparelse ikke Hvidovrelistens ønske

Lærerbesparelse ikke Hvidovrelistens ønske

I Hvidovrelisten har vi med interesse læst Lærerforeningens forståelse af, hvordan budgettets “lederbesparelse” tænkes udmøntet.

Vi undrer os over, hvad der mon er sket, efter de politiske drøftelser blev afsluttet, og vi har svært ved at give borgerne en forklaring på, hvordan en lederbesparelse er blevet til en ledelsesbesparelse.

I Hvidovrelisten mener vi, at lærerne er blevet presset nok, og vi gør hvad vi kan, for at lærerne rammes mindst muligt i budgettet for 2019 og frem.

Under de politiske forhandlinger blev der talt om, at ikke alle lederopgaver behøver at blive løst af fuldtidsledere. Det blev også diskuteret, at en del lærere ønsker en jobudvikling mod flere lederopgaver. Således burde nogle lederopgaver kunne udføres af lærere og ikke omvendt, at skoleledere skal udføre læreropgaver, som det står i Lærerforeningens nyhedsbrev. Vi talte også om det positive ved at lærere udfører lederopgaver, nemlig større nærhed mellem leder- og læreropgaven, samt at kunne tilbyde lærere, der ønsker det, en udvikling mod en lederkarriere.

Det var således vores klare opfattelse, at der på skolerne skulle skæres i antal fuldtidsledere. Besparelsen i budgettet blev fundet på lederne, fordi den skulle udmøntes på lederne. Faren ved at tage mere af rammen var, at der netop ikke blev sparet på lederne, men på de elevnære ressourcer. Det ønskede Hvidovrelisten ikke. Dog var vi indforstået med, at en skole, der f.eks. skulle spare 0,3 % af en fuldtidslederstilling, gerne måtte udmønte besparelsen ved at lade en leder undervise nogle timer i sine linjefag.

Vi har været meget glade for arbejdet med parterne i budgetprocessen, og i Hvidovrelisten mener vi, at budgetforhandlingerne gik ordentligt til. Det var et godt samarbejde, som vi naturligvis er indstillet på at fortsætte med budgetforligspartierne.

Vi føler os derfor overbevist om, at vi finder en god løsning på den misforståelse, der ser ud til at herske om, hvordan lederbesparelsen skal udmøntes.

Med venlig hilsen

Karoline Cleemann og Arne Bech, henholdsvis formand for Hvidovrelisten og medlem af kommunalbestyrelsen

Karoline Klock Tjervår Clee.

Karoline Klock Tjervår Clee.

menu
menu