Lærere må ikke længere låne lokaler

Lærere må ikke længere låne lokaler

Optimering af kommunal lokalebrug får negativ betydning for lærere og andre faggrupper

Et kommunalt ønske om mere fleksibilitet og bedre lokaleanvendelse får nu den direkte modsatte betydning for kommunens folkeskolelærere og et par andre faggrupper. De må ikke længere låne deres skole eller arbejdsplads lokaler til private formål.

Det undrer Hvidovre Lærerforening, der i et opslag på de sociale medier kalder ændringerne for en forringelse af deres forhold.

- Det er fra 1. august ikke længere muligt at låne lokaler på skolen til private arrangementer. Det har direktionen i dag meddelt alle medarbejdere. Begrundelsen for opsigelsen af denne mulighed er, at ikke alle medarbejdere i kommunen har mulighed for at låne lokaler, skriver Læreforeningen.

Lærerne har modtaget meddelelsen om ændringerne med deres seneste lønseddel. I brevet står der, at årsagen skal findes i en politisk beslutning, der blev truffet i december 2019.

Her tog kommunalbestyrelsen stilling til at optimere anvendelsen af de kommunale lokaler. En ændring som man ellers umiddelbart kunne tro også ville komme lærerne til gode. I følge brevet til lærerne, skyldes ændringen, at lærerne ikke kan få goder, som andre medarbejdere ikke også har.

- For at stille medarbejdere i kommunen lige, da denne praksis ikke har været tilladt på alle områder, og da kommunen, i henhold til kommunalfuldmagten, ikke må drive kommerciel udlejningsvirksomhed, har direktionen besluttet, at denne kutyme skal ophøre, skriver kommunaldirektør Nich Bendtsen i brevet til lærerne.

Hvidovrevejen?

For Hvidovre Lærerforening og for nogle af de medlemmer, der har kommenteret beslutningen på de sociale medier, bliver tomlen imidlertid vendt klar nedad.

- Direktionen går med denne beslutning ind for minimumspersonalegoder. Det ikke alle kan få, må ingen andre have. Det må betyde, at kantinen på Rådhuset nedlægges. I Hvidovre Kommune har vi fokus på at implementere nyt ledelses- og medarbejdergrundlag, Hvidovrevejen. Her bliver vi ofte bliver gjort opmærksom på at vi skal yde mere for mindre. Mon ikke personalet i den situation har mere brug for opbakning end fratagelser af personalegoder. Vi har en værdibaseret personalepolitik, som skriver om familievenlig arbejdsplads - denne beslutning er et skridt i den forkerte retning, skriver Lærerforeningen og opfordrer direktionen til at gentænke beslutningen.

Hvidovre Avis har spurgt kommunaldirektør Nich Bendtsen om også andre personalegrupper i Hvidovre Kommune har fået et tislavrende brev.

- I Hvidovre Kommune har det på nogle fagområder været praksis, at medarbejdere som et personalegode har kunnet leje kommunale lokaler til private formål. Medarbejderne har betalt 500 kr. som kompensation for slid og rengøring af lokalerne. Alle medarbejdere i Hvidovre Kommune har fået det samme brev vedr. ophør af denne praksis, der ikke kun har været på skoleområdet, men bl.a. også på daginstitutionsområdet og tidligere også på nogle administrationsområder, lyder det fra Nich Bendtsen.

Af dit brev til kommunens personale fremgår det, at det er kommunalbestyrelsen, der har truffet beslutning om lokaloptimeringen. Men er det under behandlingen af sagen blevet italesat, at beslutningen ville få betydning for personalets muligheder for at låne lokaler?

- Nej, det er ikke fremgået specifikt af sagen om lokaleoptimering, at denne praksis ville blive opsagt. Økonomiudvalget er orienteret om Direktionens indstilling, som også har været drøftet med medarbejderne på HovedMED den 10. december 2019, siger Nich Bendtsen.

Han tilføjer, at den nye praksis først starter 1. august, så medarbejderne er varslet i god tid. key

menu
menu