Lærernes positive erfaringer fra coronaskolen

Lærernes positive erfaringer fra coronaskolen

Coronaskolen har også haft nogle positive effekter, vurderer medlemmerne af Hvidovre Lærerforening

Mere kreativitet, mere fordybelse, mere plads til sårbare elever og mere fokus på kerneopgaven.

Det er nogle af de svar, som Hvidovre Lærereforening har fået i deres undersøgelse af, hvilke positive sideeffekter coronaskolen har haft.

Da Danmark lukkede ned stod de lokale lærere, skoleledere og elever foran en helt ny måde, at gå i skole på. Men selv om det har været anderledes har det også haft nogle positive effekter.

- I denne undersøgelse har vi valgt at fokusere på de positive sideeffekter, som lærerne har oplevet, lyder det indledningsvist i undersøgelsen.

De lærere der har deltaget i undersøgelsen har svaret på i alt 15 spørgsmål og svarene viser i overvejende grad, at de har oplevet positive sideeffekter af den nye undervisningsform.

F.eks. svarer en stor del af lærerne, at det i høj grad er deres professionelle vurdering, at eleverne både trives og profiterer fagligt af en kortere skoledag.

Fokus på undervisning

Ligeledes viser besvarelserne, at en stor del af lærerne mener, at det store fokus på undervisning – og den deraf mindre brugte tid på mødeaktivitet har betydet, at lærerne har fået mere tid til at tilrettelægge god undervisning.

Lærerne oplever desuden, at sårbare elever under coronatiden i højere grad har trivedes end vanligt.

Fra Hvidovre Lærerforening lyder det, at man håber på, at erfaringerne fra coronaskolen vil blive brugt fremadrettet.

Undersøgelsen og dens resultater ligger på Hvidovre Lærerforenings hjemmeside.

key

menu
menu