”LARMENDE” TAVSHED!

”LARMENDE” TAVSHED!

Hvor er vore folkevalgte henne i debatten om Risbjerggårds nedrivning?, spørger B.J:

Det er bemærkelsesværdigt at vore lokale, folkevalgte politikere har været så “larmende” tavse omkring Risbjerggårdprojektet og Bymidten. Utroligt at der ikke har været nogen der har meldt sig ind i debatten, og givet lidt svar på bl.a. vore foreningers berettigede angst for at blive udelukket til fordel for kommunalbestyrelsens teaterambitioner.

Heller ikke den kritisable påbegyndelse af en nedrivning - destruering af den sidste gamle karakteristiske gårdbygning fra 1800-tallet, og kommunens omgåelsen af de bevaringsværdige udsagn omkring salens kulturmæssige værdi, har man haft mod til at kommentere. Det er trist at der er kommet urigTige ting i et lokalplanforslag med den helt usaglige nedvurdering af Risbjerggårds bevaringsværdi

Borgmester Helle Adelborg og udvalgsformand René Langhorn skal dog have lidt ros for at de - som de eneste - turde stille op ved høringsmødet i Bibliotekscaféen, omend deres svar ikke på nogen måde var dialogsøgende.

Bevar Risbjerggård som den sidste kulturrest i Hvidovres betonhelvede!.

Gammel Hvidovreborger

B.J.

menu
menu