Larmende tavshed...

Larmende tavshed...

Ikke for at være trættende, men omkring den kommende triste nedrivning af Risbjerggård-salen, kunne det være interessant at få en reel forklaring fra det “Bymidteudvalg”, som kommunalbestyrelsen “skubber foran” som medansvarlige for beslutningen. De udvalgte borgerrepræsentanter er Keld Blom Nielsen, Birthe Mingon og Charlotte Strandfeldt. De de tre glimrede ved deres fravær da udvalgets forslag skulle drøftes på to høringsmøder i Bibliotekscafeen og på Hovedbiblioteket.

Direkte adspurgt her i avisen om deres bevæggrunde til at være fløjtende ligeglade med Hvidovres kulturarv og forvisningen af den folkelige foreningskultur på Risbjerggård, reagerede de igen med larmende tavshed. Et godt eksempel på borger-uansvarlighed. De kan godt blive ved med at stå med hovedet i busken, men det bliver deres medansvar ikke mindre af. Hvem og hvad repræsenterede de i udvalget?

De tre blev valgt på det indledende borgermøde om Bymidten på Risbjerggård i december 2014. Belært af tidligere dårlige erfaringer med manglende borgerdeltagelse havde kommunen hyret et smart, men dyrt, konsulentfirma GIV RUM, til at styre processen for politikerne.

Lidt for smart. Erfarne borgere og foreningsfolk på valgmødet undrede sig over at stemmesedlerne nærmest blev delt ud som spillekort. Der var ikke styr på om halvdelen af selskabet (embedsmændene) var stemmeberettigede ved valget af borgerrepræsentanter. Desuden var dette første møde meget fokuseret om nogle såkaldte “midlertidige aktiviteter” og en “Foreningsby” rundt om Risbjerggård, som senere viste sig at være et fantamogana. Det blev aldrig til noget. Nok et smart konsulenttricks for at få parkeret det ægte borgerengagement et ufarligt sted, mens arkitekter og Bymidteudvalg lukkede sig mere og mere om sig selv og kom med de endelige indstillinger, ret upåvirket af den omfattende offentlige debat, som de faktisk ikke deltog i.

Det er meget moderne med borgerinddragelse i disse år – med i alle festtalerne i byrådet. Men Hvidovre Kommune skal under ingen omstændigheder fremhæve Bymidte-processen som udtryk for vellykket borgerdeltagelse, sådan som konsulentfirmaet GIV RUM var programmeret til at konkludere i en fin, dyr og selvrosende rapport allerede efter det indledende møde på Risbjerrggård i 2014.

menu
menu