- Lederbesparelse rammer lærere...

- Lederbesparelse rammer lærere...

Udmøntning af skolelederbesparelsen behandles endeligt på kommunalbestyrelsens møde den 29. oktober, men Hvidovre Lærerforening har trods politisk signal svært ved tro på, at ledelsesbesparelsen ikke rammer lærerne

Hvidovre Læreforening mener, at lederbesparelse rammer lærerne. Hvidovre Kommune mener, at der politisk er sendt et klart signal om, at ledelsesbesparelse ikke skal ramme lærerne.

Foreløbig er sagen behandlet i Børne- og Uddannelsesudvalget (BUU), hvor det af referatet fremgår, at udmøntning af besparelsen “varetages af skolelederen i henhold til dennes lovpligtige ansvar for den administrative, personalemæssige og pædagogiske ledelse af skolen”. Og det er den sætning, der er årsagen til Læreforeningens udmelding:

- Skolelederbesparelsen skal nu besluttes af skolelederen på den enkelte skole - efter drøftelse med medarbejderne og skolebestyrelsen. Den behøver ikke længere at udmøntes som en ledelsesbesparelse. Hvis skolelederen synes, det er uhensigtsmæssigt, kan han/hun spare på lærere i stedet. Så er det ikke længere en ledelsesbesparelse, men en øget rammebesparelse, skriver Lærerforeningen på deres FB-side.

Ikke i tvivl

Selv om sagen altså desuden skal behandles på kommunalbestyrelsens møde den 29. oktober, er Hvidovre Lærerforenings formand, Flemming Ernst, imidlertid ikke i tvivl om, hvordan udmøntningen af lederbesparelsen kommer til at ramme.

- Med den udmelding fra BUU mener jeg, at det i stor grad vil gå ud over lærere og pædagoger. Jeg har svært ved at forestille mig, at det ikke vil, når beskrivelsen netop lægger op til, at de ikke er politikerne men skolelederne, der kan bestemme, hvordan udmøntningen vil ske, siger han til Hvidovre Avis.

Han tilføjer, at han har meget svært ved at se, at det kan ende anderledes - også selv om det fra Hvidovre Kommunes side lyder, at der er sendt et anderledes politisk signal.

- På Kommunalbestyrelsesmødet 30. april 2019 var der politisk enighed om, at forslaget vedrørende besparelse på skoleledelse ikke var beskrevet godt nok. På den baggrund er processen gået om, og det blev vedtaget, at der på skoleområdet skulle oprettes en driftspulje på 4 millioner i budgetåret 2019, som bl.a. skulle sikre, at konsekvenserne af skolelederbesparelsen ikke placeres direkte eller indirekte på lærerne. Der er altså sendt et klart politisk signal om, at besparelsen skal hentes på ledelse, lyder det fra Susan Bjerregaard, der er Hvidovre Kommunes direktør for området.

Flemming Ernst er imidlertid ikke overbevist.

- Når man lægger ansvaret over på skolelederen, så har jeg meget vanskeligt ved at forestille mig andet. Jeg vil næsten være overbevist om, at størstedelen bliver lagt over på lærere og pædagoger. Netop beskrivelsen lægger op til, at det kan politikerne ikke bestemme i forhold til den måde man har en kontraktsumstyret skole. Så man kan godt sende et politisk signal, men i sidste ende er det skolelederen, der kan afgøre det, siger Flemming Ernst.

Vikardækning kan skæres

Hvidovre Lærerforening peger desuden på, at den budgetvedtagne rammebesparelse på hele skoleområdet, efter deres mening bør trækkes tilbage eller reduceres. Direktør for området, Susan Bjerregaard, påpeger, at det endnu er uklart, hvordan rammebesparelsen vil blive udmøntet.

- Der er ikke truffet politisk beslutning, om præcis hvordan udmøntningen af rammebesparelsen skal foregå. Det er op til den enkelte skoleleder at afgøre dette efter dialog med medarbejdere og skolebestyrelse. I budgetaftalen for 2019 blev det aftalt at nedbringe brugen af vikarer. At bruge fastansatte lærere til vikartimer, kan blive et redskab til at undgå afskedigelser af lærere, som følge af både lederbesparelsen og rammebesparelsen, siger Susan Bjerregaard til Hvidovre Avis.

I følge Hvidovre Kommune blev der i 2018 brugt for ca. 12 mio. kr. på virkardækning på kommunens skoler. Rammebesparelsen på skoleområdet i Hvidovre Kommune er i 2020 sat til 6,6 mio. kr. Ledelsesbesparelsen blev i 2019 sat til 4,6 mio. kr., men besparelsen blev udskudt. Om og hvor stor besparelsen på skoleledelsen bliver i 2020 vides reelt først, når der er indgået budgetaftale for 2020. Det endelige budget for 2020 vedtages den 30. oktober.

key

menu
menu