Lempelig praksis skal fortsætte

Lempelig praksis skal fortsætte

Et flertal i kommunalbestyrelsen mener, at en lempelig praksis med at give dispensationer, der overskrider bestemmelser i byplanvedtægterne, skal fortsætte. Og den slags beslutninger kan godt gå meget hurtigt.

Sådan lyder det i et skriftligt svar fra Hvidovre Kommune, som Hvidovre Avis har stillet borgmester Helle Adelborg.

Fra Hvidovre Kommune lyder det således:

- Sagen fra Bjergagervej handler ikke om de konkrete beboere i den pågældende ejendom, men om det principielle i, at vi i Hvidovre Kommune administrativt har ændret praksis. Den politiske behandling af sagen relaterer sig udelukkende til, at et flertal i kommunalbestyrelsen er uenige med administrationen i, at byplanvedtægt H9 skal fortolkes bogstaveligt, står der i det skriftlige svar.

Svaret kommer efter Charlotte Munch (V) i sidste uge, stod frem med sin undren over, at en enkeltsag kunne blive behandlet på kortere tid end andre sager er blevet behandlet på.

Intet usædvanligt

Med beslutningen lægger borgmester Helle Adelborg således op til, at den tidligere lempelige praksis skal fortsætte.

- Beslutningen blev som bekendt, at den hidtidige praksis skal fortsætte, står der i svaret.

Ydermere understreges det i svaret, at den korte sagsbehandling ikke er usædvanlig

- I forhold til tidshorisonten er der intet usædvanligt over det. Vi kan sagtens sende sager til politisk behandling med kort varsel, og til tider sker det. Senest i sidste uge, hvor vi på baggrund af en bekendtgørelse fra Udlændinge- og Integrationsministeren satte en sag på kommunalbestyrelsesmødet 26. november - det vil sige med under en uges varsel, afsluttes svaret.

key

menu
menu