Lige nu har jeg da for travlt til kommunalpolitik

Lige nu har jeg da for
travlt til kommunalpolitik

- siger Erik Frølund-Thomsen der fylder 80 år på mandag. Reception på dagen hos EBO Consult på Arn. Nielsens Bouelvard

Vel løber han ikke så stærkt mere, men kadencen er alligevel ikke faldet meget for det tidligere socialdemokratiske kommunalbestyrelsesmedlem Erik Frølund-Thomsen.

Efter tre perioder i byrådet, sagde han farvel til det kommunalpolitiske virke ved valget i 2009. Men siden har han sandelig haft nok at gøre, og når han på mandag den 13. januar runder de 80 år, er det stadig med “fuldt drive”, især som formand for hans hjertebarn Hvidovre Vindmøllelaug, som han også var en af initiativtagerne til i 2007. Også fjernvarmen har Frølunds store aktive interesse, som bestyrelsesmedlem i distributionselskabet Avedøre Fjernvarme i over 30 år.

- Men savner du ikke det direkte politiske liv efter alle de år?, har vi spurgt den 80-årige fødselar.

- Jeg har da alt for travlt til at involvere mig synderligt i det kommunalpolitiske, svarer Frølund smilende.

- Efter 12 år i kommunalbestyrelsen har jeg taget min tørn, men jeg følger da med på sidelinjen og “pipper” lidt med i partiforeningen Avedøre/Nord.

10 år med vindmøllen

Der er ingen tvivl om at Frølund-Thomsen ser etableringen af Hvidovre Vindmøllelaug - med vindmøllen på Avedøre Holme for 10 år siden - som sin største politiske sejr, og gevinst for det lokale bysamfund. Sandheden er jo at han ikke havde den store opbakning hos flere af sine egne i byrådet, da han fremkom med ideen og projektet, så der er ingen tvivl om at hans livsmening de senere år har været miljø og klima.

- Selvfølgelig er jeg da både stolt og glad for at det er gået så godt, både som forudseende klimaforkæmper og fordi vi økonomisk har kunnet give udbytte til de mange interessenter, bemærker Frølund. - Møllen har i de 10 år produceret 130 millioner kilowatt-timer, så det tæller da også i miljøbilledet.

- Hvordan fik lokalpolitikeren Frølund denne dybe interesse?

- Det var helt sikkert Erik Christiansen fra EBO Consult i Hvidovre, der rigtigt åbnede mine øjne for det klimamæssige aspekt omkring bl.a. vindmøllekraft og fjernvarme, - to emner, der måske ofte overses og ikke højprioriteres i det kommunalpolitiske.

I en lang og omfattende lokalpolitisk karriere havde Frølund mange udvalgs- og tillidsposter, bl.a. en periode som formand for partiforeningerne i Risbjerg og Avedøre, og som både næstformand og formand for den socialdemokratiske kredsbestyrelse i Hvidovre. Som nævnt har han tillige i alle årene været med i distributionsselskabet Hvidovre/Avedøre Fjernvarme, samt i boligselskabsbestyrelserne for såvel Friheden som Avedøre Stationsby Nord, samt været formand for Cirkusmuseets bestyrelse.

Til Hvidovre som 20-årig

Få lokalpolitikere har som fødselaren et indgående kendskab til byen Hvidovre, - faktisk helt fra barndommen, hvor han ganske vist boede med sine forældre på grænsen i Valby, men havde et fristed i kolonihavehuset på Kettevej/Rosenhøj, hvor Hvidovre Hospital senere blev opført. Men allerede som 20-årig - i 1960 - flyttede unge Frølund permanent til Hvidovre, og har dermed oplevet hele udviklingen på nærmeste hold, - først bosat i en lejlighed i Hvidovre nord, senere i Spurvegården og de sidste mange år i et dejligt rækkehus i Avedøre Stationsby. Han har deltaget i det lokale foreningsliv på flere fronter, og i en periode på 10 år var han også aktiv som træner og ungdomsleder i HIF-fodbold.

- Men nej, det direkte kommunalpolitiske virke savner jeg ikke; - jeg har jo haft og har så rigeligt med andre interessante gøremål på lokalplan, og så har jeg også lidt mere tid til min familie, børn, børnebørn og vennerne, slutter Frølund-Thomsen, der på 80-årsdagen på mandag den 13. januar inviterer til reception i lokalerne hos EBO Consult på Arnold Nielsens Boulevard 60, fra kl. 16.00 til 19.30.

- Det er jo her hvor Fjernvarmen og vindmølleadministrationen holder til, så det er et sted med springfyldt grøn energi, og i en CO2 fri atmosfære, bemærker fødselaren i invitationen.

mads-

menu
menu