Lille historie om en STOR sten...

Lille historie om en STOR sten...

Boligforeningen Hvidovrebo afdeling 7 på Tavlekærsvej og Kærstykkevej vedtog for et stykke tid siden at der skal "molokker" til at tage skraldet. Det er store beholdere, der graves ned i området. Man var i gang med at grave ud til de store beholdere på Tavlekærsvej, da man stødte på en uforudset hindring: En stor sten. Vægt ifølge gravemandskabet ca. 3.500 kg.

Stenen blev under stort besvær hevet op, og det viste sig at det var en ganske flot sag. Afdelingsbestyrelsen besluttede at stenen skulle stilles op på hjørnet ved varmecentralen som et pejlemærke. Der vil snart blive graveret "Hvidovrebo afdeling 7" på stenen.

Afdeling 7 har ligget her i 66 år. Det virker som lang tid, men det er da ikke noget at tale om i forhold til en sten, der nok har eksisteret i millioner af år.

Stenen er opsat ved Tavlekærsvej og skal nu have  indgraveret "Hvidovrebo afdeling 7"

Stenen er opsat ved Tavlekærsvej og skal nu have indgraveret "Hvidovrebo afdeling 7"

menu
menu