Løsningen ligger et sted midt imellem

Løsningen ligger et sted midt imellem

Inden for de sidste fire år har i hvert fald to private leverandører af hjemmepleje i Hvidovre opsagt deres aftaler med Hvidovre Kommune. I følge dem selv fordi de krav, som kommunen stiller, ikke harmonerer med det serviceniveau, de gerne vil levere.

Det er en tendens, som man nogle steder kalder “de private udbyderes oprør” over for kommunernes krav - især hvad angår pris, som betragtes som helt urimelig lav.

Det er svært at sige, hvad der er den endegyldige sandhed bag opsigelsen af aftaler. Lige som det er svært at sige, hvad der er den endegyldige sandhed, når private udbydere fra tid til anden - også her i Hvidovre - har måtte dreje nøglen om.

At tegne et entydigt billede op af, at mange private udbydere er ustabile og generelt ikke gør deres arbejde godt nok er imidlertid useriøst. Lige så useriøst som hvis man tegnede et entydigt billede op af, at den kommunale hjemmepleje ikke er servicemindet nok, og at den altid stresser borgerne.

Myter er der nok af, og der er særlig fare for at løbe af sted med dem, hvis man bevæger sig alt for meget til venstre eller højre i sin vurdering. Det er med andre ord svært at finde den perfekte løsning, der skal skabe både stabilitet, tryghed, kvalitet og ikke mindst et reelt frit valg for borgerne.

På landsplan afprøver kommuner en række modeller i hver sin ende af skalaen. Gribskov har udelukkende private udbydere, mens Rødovre kun har en enkelt. Også i Hvidovre har der været flere forsøg på at finde den bedste model og skabelon for en god løsning på, hvordan man sikrer stabilitet, kvalitet og tryghed for borgerne - og ikke mindst en god pris for kommunen.

Den perfekte løsning findes formentlig ikke, men ligger nok et sted midt i mellem. Og mens der arbejdes på at finde den bedste løsning frem, bruges der sikkert også en del tid - også kendt som penge - på at finde den eftertragtede besparelse.

Men det regnestykke kommer nok aldrig til at blive opgjort.

menu
menu