Lokal læge undrer sig over kommunen...

Lokal læge undrer sig
over kommunen...

Praktiserende læge i Hvidovre efterlyser handling i forhold til at søge pulje, så der kan komme flere læger i byen

Lægemangel i Hvidovre har og kan hurtigt blive et problem igen.

Det mener praktiserende læge Christian Schlütter, og derfor undrer han sig over, at Hvidovre Kommune, efter hans mening, ikke har handlet og søgt en statslig pulje til at hjælpe læger med at etablere sig i Hvidovre.

Puljen er samlet på 207,6 mio. og er slået op af Sundheds- og Ældreministeriet. Praktiserende læger og klinikker kan imidlertid ikke søge uden kommunens medvirken. Formålet med puljen er at sikre bedre lægedækning, at praktiserende læger organiserer sig i flermandspraksis, og at der skabes bedre adgang for borgerne til praktiserende læge. Søges der midler fra puljen kan det således udløse støtte til etablering, renovering eller udbygning af læge- og sundhedshuse.

Det er præcis derfor, at Christian Schlütter opfordrer kommunen til at søge puljen aktivt.

Gode rammer betyder trivsel

- Lægernes ydre rammer betyder noget for trivslen. Der er desperat mangel på lokalefaciliteter som kan anvendes til at drive praksis fra. Især de unge læger som er klar til at overtage praksis, prioriterer lokalefaciliteter og plads til flere læger i samme praksis højt. Det er en vigtig medvirkende årsag til fravalg af arbejdet i almen praksis i kommunen, siger Christian Schlütter

For Christian Schlütter er der ikke tvivl om, at lægemanglen vil vende tilbage til Hvidovre, hvis der ikke gøres en målrettet indsats. For når få læger har for mange patienter kan arbejdsglæden hurtigt forsvinde.

- Problemet bliver kun større i Hvidovre. Og for mig er det lidt et dejà vue, fordi jeg har prøvet den samme historie i Nykøbing Falster. Når der ryger en læge, så er der 50 patienter flere til hver af de andre læger, og lige så stille begynder lægerne at overbelastes og det fremskynder pensionstidspunktet, siger han.

Selv har Christian Schlütter været praktiserende læge i Hvidovre de sidste syv år i relativt små lokaler på Hvidovrevej. Han understreger, at han ikke selv synes det er et problem, at hans delepraksis er lille, men han mener, at Hvidovre formentlig ikke er attraktivt for nye læger på grund af manglende gode faciliteter.

- Det ville være indlysende godt for patienterne med en handicapvenlig praksis, og jeg har selv lige "arvet" 100 patienter, så jeg efterlyser handling. Fristen for at søge puljemidler er 20. marts 2019 og kommer næppe igen, slutter Chr. Schlütter. key

menu
menu