Lokal lempelse af parkeringsregel overvejes

Lokal lempelse af parkeringsregel overvejes

Hvidovre Kommune er ved at afklare, om kommunen kan lave en lempelse af den ændring i færdselsloven, der trådte i kraft den 1. maj 2022.

Ændringen er et forbud mod parkering i de såkaldte skillerabatter i byområder, og den vil betyde færre parkeringsmuligheder mange steder i Hvidovre Kommune.

Hvidovre Kommune er derfor nu i dialog med politiet for eventuelt at lave en lempelse lokalt via parkeringsbekendtgørelsen, der så skal vedtages politisk efterfølgende.

menu
menu