Lokale besøgsregler meget stramme

Lokale besøgsregler meget stramme

Beboere i kommunens bofællesskaber har været underlagt en del isolation siden. Reglerne har været tolket meget stramt, mener pårørende

Ingen besøg, ingen mulighed for at spise sammen og ingen dagsaktiviteter.

Borgere med funktionsnedsættelser, som bor i kommunens bofællesskaber, har siden Danmarks nedlukning i midten af marts levet unødigt isoleret. Det mener i hvert fald Grethe Conrad Jørgensen, der er pårørende og formand for lokalafdelingen af Dansk Handicaporganisationer. For hende er der ingen tvivl om, at Hvidovre Kommunes regler er en fejlagtig og unødvendigt stramt tolkning af retningslinjerne. - Jeg har læst retningslinjerne grundigt, og jeg kan ikke se, at det har været nødvendigt at isolere beboerne i den grad, som man har gjort i Hvidovre. Der står f.eks. i retningslinjerne, at beboerne godt kan spise sammen, hvis der er plads nok - og det mener jeg godt kunne lade sig gøre, enten i mindre grupper, eller med de rammer der er i bofællesskaberne - samtidig med at der er tilstrækkelig afstand imellem beboerne, siger hun. For Grethe Conrad Jørgensen er problemet altså i den sammenhæng, at der i den kommunale tolkning og udmøntning af retningslinjerne ikke er blevet set på de lokale forhold. - Det væsentlige problem er, at der i kommunens tolkning af reglerne for de lokale bofællesskaber ikke skelnes mellem størrelsen, beboersammensætningen og bofællesskabernes ydre rammer, siger hun.

Fejlagtig fortolkning

Ydermere mener Grethe Conrad Jørgensen, at den seneste politiske aftale fra den 25. april, som blev sat i værk den 13. maj, først blev fortolket fejlagtigt af Hvidovre Kommune. Den 13. maj blev der nemlig åbnet op for, at beboerne igen kunne få besøg af 1-2 pårørende i deres bolig. Lokalt blev det dog udlagt som, at beboere kun måtte få besøg udenfor. Grethe Conrad henvendte sig således igen til Hvidovre Kommune.

- Alle beboere har jo egen indgang. Derfor er det lidt mærkeligt, når vi igen den 19. maj, efter henvendelse til direktør og centerchef, får et nyt brev om, at nu må vores pårørende få besøg indenfor. De har jo ikke fået egen indgang i løbet af natten, siger Grethe Conrad.

Selv om beboerne i bofællesskaberne Lille Friheden og på Hvidovregade altså nu må få besøg indenfor, så fastholder Hvidovre Kommune imidlertid, at beboerne i bofællesskabet på Holmelundsvej fortsat ikke må få besøg indenfor. I hvert fald ikke de beboere, der bor på første sal og dermed har deres indgangsdør i en trappeopgang. Også den tolkning, tvivler Grethe Conrad Jørgensen på er korrekt.

- Jeg tvivler på, at en trappeopgang kan sidestilles med et fællesareal, siger Grethe Conrad Jørgensen og tilføjer:

- Partierne i folketinget har i onsdags den 20. maj truffet en fælles beslutning om at retningslinjerne for besøg på plejehjem, hospices, i psykiatrien, på bosteder og lignende skal afvikles eller rettes, hvis det er sundhedsmæssigt forsvarligt. Nu venter både beboere og pårørende spændt på en nærmere afklaring og udmelding, lyder det afsluttende fra Grethe Conrad Jørgensen.

Læs mere om besøgsrestriktioner på Holmelunden på side 3.

key

Beboere i bofællesskaberne har i lang tid levet isoleret fra pårørende og fra hinanden.

Beboere i bofællesskaberne har i lang tid levet isoleret fra pårørende og fra hinanden.

Bofællesskabet Holmelunden er målrettet borgere i alderen 18-65 år, som har nedsat funktionsevne. Det kan være borgere som er udviklingshæmmede, har fysiske eller psykiske handicaps, erhvevret hjerneskade, sociale udfordringer eller lignende.

Bofællesskabet Holmelunden er målrettet borgere i alderen 18-65 år, som har nedsat funktionsevne. Det kan være borgere som er udviklingshæmmede, har fysiske eller psykiske handicaps, erhvevret hjerneskade, sociale udfordringer eller lignende.

menu
menu