Lokalplan for Kvicklygrund klar til høring

Lokalplan for Kvicklygrund klar til høring

Efter planer om udvikling af Kvicklygrunden i lidt over to år, er et forslag til en lokalplan for området nu klar til offentligheden

Et aflukket butikscenter - Hvidovrevejs Butikstorv - og en stor, grå parkeringsplads kan i fremtiden komme til at rumme familie- og studieboliger i en bebyggelse på mellem 3 til 8 etager. Desuden er det planen, at byggeprojektet skal indeholde offentligt tilgængelige grønne friarealer samt at facaden og det eksisterende butikscenter skal forskønnes.

Det er i hvert fald nogle af elementerne i den foreløbige lokalplan, der bliver sendt i offentlig høring i starten af december og otte uger frem.

Lokalplanen blev behandlet af Bygge- og Planudvalget mandag, og af sagsfremstillingen fremgår det, at der ikke blot er tale om boliger i byggeprojektet.

- Administrationen har udarbejdet et forslag til en ny lokalplan, der har til formål at muliggøre udvidelse af det eksisterende bydelscenter samt at opføre etageboliger, butikker, serviceerhverv og andre centerfunktioner på ejendommen, lyder det i oplægget til politikerne i udvalget.

Op til 25 meter

Helt konkret vil en eventuel godkendelse af en ny lokalplan for området betyde, at bebyggelsesprocenten i lokalplanområdet vil stige fra 75-140. Det vil give mulighed for at opføre op til 8.488 ekstra m2, herunder op til 2.035 m2 butiksareal. Det fremgår ikke af materialet, hvor mange af kvadratmetrene, der skal bruges til boliger. Til gengæld vil et eventuelt byggeri ende med at blive et af Hvidovres højeste.

- Bebyggelsen må have en højde på maksimalt 25 m. Ny bebyggelse skal placeres indenfor udlagte byggefelter med angivne maksimale etageantal, skriver Hvidovre Kommunes administration.

Hvis lokalplanforslaget godkendes først i Bygge- og Planudvalget og efterfølgende af kommunalbestyrelsen, forventes høringsperioden at starte den 3. december og frem til den 28. januar 2020. Ydermere foreslås det, at der afholdes borgermøde om planerne for Kvicklygrunden.

red

Planerne for bebyggelsen på hjørnet af Allingvej og Hvidovrevej ser i de foreløbige tegninger sådan ud. De 8 etager kommer til at ligge længst væk fra det nuværende Hvidovre Butikscenter.

Planerne for bebyggelsen på hjørnet af Allingvej og Hvidovrevej ser i de foreløbige tegninger sådan ud. De 8 etager kommer til at ligge længst væk fra det nuværende Hvidovre Butikscenter.

Ímellem det nuværende Hvidovre Butikscenter og den nye bebyggelse er det planen, at der skal være et offentligt tilgængelige friareal.

Ímellem det nuværende Hvidovre Butikscenter og den nye bebyggelse er det planen, at der skal være et offentligt tilgængelige friareal.

menu
menu