Lokalt rusmiddelcenter vil give besparelse

Lokalt rusmiddelcenter vil give besparelse

Det er lettere for borgerne og billigere for kommunen, når borgerne kan behandles for rusmiddelmisbrug i et lokalt tilbud.

Derfor er det nu målet, at der etableres et lokalt rusmiddelcenter på Hvidovrevej 98, hvor en del af Børnehuset Trekløveren pt. ligger.

Centrets målgruppe vil være voksne, "der er fysisk eller psykisk afhængige af alkohol, cannabis eller centralstimulerende stoffer i en sådan grad, at det medfører skader eller fysiske, psykiske eller sociale problemer for vedkommende selv eller nærtstående og samfundet", står der i beskrivelsen af projektet.

Etableringen af et eventuelt rusmiddelcenter for voksne er besluttet med budget 2016, og vil i følge Hvidovre Kommune spare kommunen for udgifter i omegnen af 2,3 mio. kr.

Foreløbig er oprettelsen af et lokalt rusmiddelcenter drøfte i Økonomiudvalget. Vedtages projektet endeligt politisk, regner Hvidovre Kommune med, at centret kan tages i brug i slutningen af 2019.

menu
menu