Luk det 4-årige budgetforlig op?

Luk det 4-årige budgetforlig op?

Med de gode toner, der lyder fra den nye regering, kan vi forhåbentligt se frem til en væsentlig forbedring af velfærden i Hvidovre kommune.

Med den bebudede afskaffelse af den årlige effektivisering på 500 mio. samt et tillæg på 1,5 milliard kan vi se frem til, at Hvidovre vil få et større millionbeløb til rådighed. Løseligt beregnet vil vi formodentligt kunne indregne ca. 20 millioner ekstra i budgettet for 2020.

Forhåbentlig giver det anledning til at revidere det 4-årige budgetforlig for Hvidovre kommune, som Socialdemokratiet, SF, Dansk folkeparti og Hvidovrelisten har aftalt ved sidste budgetvedtagelse.

I Hvidovre kommunes budget har man i overslagsårene lagt budgetter ud fra, at udhulingen ville fortsætte. Man har også lagt ind, at det demografiske træk dækkes ind via en stigende serviceramme. Sammen med en stigning af bloktilskuddet, vil det i Hvidovre kommune give et øget årligt bloktilskud med 20 mio. kr. i 2020, 40 mio. kr. i 2021, 60 mio. kr. i 2022 og 80 mio. kr. i 2023.

Vi håber selvfølgelig især på SF, som både er en del af budgetforliget her i Hvidovre og nu også en del af aftalen, der er indgået med den nye regering. En revision af det 4-årige budgetforlig vil kunne medføre en betydelig lempelse af de besparelser, som SF har været med til at vedtage.

Og med det i tankerne går vi opmuntret ind i budgetforhandlingerne for 2020.

Gert Wahl

Medlem af Kommunalbestyrelsen for Enhedslisten

menu
menu