Måtte ophæve samlingsforbud trods enighed om at det burde forlænges!

Måtte ophæve samlingsforbud
trods enighed om at det burde forlænges!

Loven siger, at samlingsstedsforbuddet på rockerborgen kun kunne forlænges, hvis rockergruppen havde været på ejendommen i løbet af de sidste tre måneder - men rockerne har overholdt forbuddet

Der er nemlig i perioden ikke registreret hændelser, hvor medlemmer af Bandidos eller banderelaterede personer har opholdt sig i en radius af 500 meter fra ejendommen.

Og derfor måtte kommunalbestyrelsen i tirsdags konstatere, at samlingsstedsforbuddet er overholdt og på denne baggrund acceptere, at det ophører, da der ikke eksisterer et retligt grundlag for at forlænge det.

Politikerne stod ellers i kø for at markere sig og give udtryk for, at de ønsker rockerne hen hvor peberet gror.

- Vi er rigtig trætte af, at loven er skruet sammen sådan som den er, sagde Kenneth F. Christensen (A) blandt andet.

- Det har været en ubetinget succes med samlingsforbuddet, mente Mikkel Dencker (O).

- Og mange i området føler sig for første gang i mange år trygge i deres eget hjem. Vi vil gøre alt hvad vi kan, for at påvirke at lovgivningen ændres.

- Vi ønsker heller ingen rockere i vores by. De bidrager ikke positivt med noget til Hvidovre, pointerede SF’s Anders Wolf Andreasen.

Opbakning

Kommunalbestyrelsen bakkede også op om formuleringen i en henvendelse, som borgmesteren på vegne af kommunalbestyrelsen ønskede at sende til justitsminister Søren Pape og således gøre ham opmærksom på lovens uhensigtsmæssighed i forhold til at skabe tryghed for borgerne i en længere periode.

Kristina Young (H) gav udtryk for, at Hvidovrelisten var helt enige med de øvrige partier omkring samlingsforbuddet:

- Vi kan også bakke op om brevets indhold - men vi bør måske nok pointere, at henvendelsen til ministeren ikke kun er fra borgmesteren men fra hele kommunalbestyrelsen.

Steen Ørskov (C) støttede også op om henvendelsen til partifællen på Christiansborg og der var i det hele taget hele vejen rundt i byrådssalen ærgrelse over at forbuddet ikke kunne forlænges samt enighed om at støtte op om henvendelsen til justitsministeren.

oas@hvidovreavis.dk

menu
menu