Madaffaldsordningen kræver tilvænning

Madaffaldsordningen kræver tilvænning

Grønne affaldsbeholdere fylder foreløbig en del, men med tiden kan nogle af dem fjernes

Det er godt for miljøet, hvis madaffald kan genbruges, men det kræver lidt tilvænning før ordningen kører 100 % på skinner.

Fra 1. oktober er beboere i etageboliger i Hvidovre begyndt at sortere deres madaffald separat fra deres øvrige husholdningsaffald. I følge Hvidovre Kommune går det foreløbig godt, selv om der er nogle etageboliger, der fortsat ønsker at etablere nedgravede affaldsbeholdere og derfor midlertidigt må have løse grønne affaldsbeholdere stående.

Har Hvidovre Kommune indtryk af, at der er styr på placering af affaldscontainere i alle etageboliger i Hvidovre?

- I forbindelse med den nye indsamling af madaffald, der startede den 1. oktober i etageboliger, er der kørt ca. 1.500 beholdere på 140 liter ud til alle etageboliger, der skal anvendes til madaffald. De nye beholdere fylder, og mange steder står de midlertidigt indtil beboerne har lært at sortere madaffald. Derefter kan etageboligerne fjerne nogle af de gamle dagrenovationsbeholdere, der bliver overflødige, og de nye madaffaldsbeholderne kan stilles bedre, siger chef for Vej- og park Michael Daugaard.

Skaber det problemer for afhentning af containerne med madaffald?

- Nej. Skraldemændene ved, at vi alle skal være fleksible i en opstartsperiode, siger Michael Daugaard.

Hvor køres madaffaldet hen til genanvendelse?

- Madaffaldet køres til Ragn-Sells på Prøvestenen, der udvinder biogas af madaffaldet og bruger det til gødning på marker, siger Michael Daugaard.

Kræver tilladelse

De mange grønne beholdere til affald og madaffald fylder imidlertid så meget hos nogle etageboligforeninger, at de nu arbejder på at etablere en mere pladsbesparende måde at opbevare deres affald på.

- Flere etageboliger har opdaget, at det er meget bedre at få etableret store nedgravede beholdere med et lille pænt indkast til madaffald over jorden. De er etableret i Avedøre Stationsby for en del år siden, og senest har Friheden Boligselskab også fået dem etableret. De nedgravede beholdere fylder meget mindre end beholderne på hjul, og de er nemmere at tømme, da det foregår med en kranbil. Disse nedgravede beholdere kræver en byggetilladelse, som man skal ansøge om på POM@hvidovre.dk. Byggetilladelsen er dog uafhængig af madindsamlingen, fortæller Michael Daugaard.

Hvidovre Kommune oplyser desuden, at madaffaldsbeholderne bliver afhentet 1-3 gange om ugen.

key

menu
menu