MANGE I HVIDOVRE VIL MISTE DERES FASTE HJEMMEHJÆLP

MANGE I HVIDOVRE
VIL MISTE DERES
FASTE HJEMMEHJÆLP

En kommunal sparerunde, der kunne være gjort anderledes, skriver KIRSTEN RASMUSSEN:

Efteråret har meldt sin ankomst. Dette betyder at et årsskifte nærmer sig med hurtige skridt, men det er ikke et hvilket som helst årsskifte, for mange ældre i Hvidovre Kommune.

Hvidovre Kommune år 2020 bliver nemlig et årsskifte, hvor mange ældre vil miste deres faste hjemmehjælp. Hjemmehjælpere der er kommet i deres hjem, året rundt, igennem mange år. Faste hjælpere der kender den enkelte borger og som borgeren er tryg ved.

Bliver lukket ned!

Året 2020 bliver et årsskifte hvor sunde lokale virksomheder, der leverer professionel og værdig pleje og som har gjort det i mange år, vil blive lukket ned i Hvidovre Kommune.

Private hjemmepleje-leverandører, der havde stor interesse i at blive ved med, at servicere Hvidovre Kommunes borgere, på bedst tænkelige måde.

Leverandører der havde fuld forståelse for, at der skulle spares et vis beløb på området og på trods af en besparelse, fortsat ville have løftet opgaven, med akkurat samme indstilling og kvalitet hos de ældre.

En oplysning som Hvidovre Kommune godt er klar over, men aldrig viste sin interesse for, hvorfor?

Der har været meget fokus på udbuddet af hjemmehjælp i Hvidovre Kommune.

Der har været udvist stor utilfredshed og forundring både fra hjemmehjælp-modtageres side, fra politikere i kommunen og fra de lokale virksomheders side, - men ingen lyttede eller lytter.

Kære Hvidovre Kommune! - I skal vide at dette udbud af hjemmehjælp i Hvidovre Kommune, er fuldstændig begrundelsesløst og uden nogen form for moral.

Hvor er de menneskelige synspunkter henne, i dette unødvendige udbud?

Hvorfor har I ingen interesse i at beholde allerede eksisterende og sunde private leverandører?

I kender vel ordsproget der lyder “man ved hvad man har, men ikke hvad man får?”.

Der er rigtig mange ældre, pårørende, hjælpere, ledere og i det hele taget borgere i Hvidovre Kommune, der er rigtig kede af Jeres beslutning om et totalt unødvendigt udbud.

Den sparerunde kunne være gjort anderledes. Den kunne f.eks. have været udarbejdet i samarbejde med eksisterende leverandører.

Private leverandørerne ønsker Hvidovre Kommunes ældre den mest trygge, stabile og værdige pleje.

Ønsker I det samme for borgerne?

Venlig hilsen

Kirsten Rasmussen

Pårørende til ramt hjemmehjælpsmodtager

menu
menu