Mange nye navne

Mange nye navne

Kun fire af de nuværende medlemmer af kommunalbestyrelsen genopstiller ikke

Den stemmeseddel, som Hvidovres borgere får udleveret når de den 21. november træder ind i stemmeboksen, er på mange måder meget anderledes end stemmesedlen i 2013.

Dengang var der kun 11 bogstaver - partier og lister - at tage stilling til.

På den aktuelle stemmesedel bliver lige over halvdelen af alfabetets 29 bogstaver taget i brug. 15 forskellige partier og lister stiller sig denne gang til disposition for den lokale demokratiske proces. Antallet af kandidater er nærmest det samme som i 2013, hvor der stod 104 på kandidatlisten. I år er der 103 kandidater at vælge imellem.

De nye i klassen

Hvidovres vælgere fik ved kommunalvalget i 2013 for første gang muligheden for at stemme på Dansborg Demokraterne og Liberal Alliance. De optræder begge igen i år på listen - dog havde Dansborg Demokraterne i 2013 bogstavet D. Det har de ikke i år. D er overtaget af Nye Borgerlige, der for første gang deltager i kommunalvalget. Som nyt bogstav har Dansborg Demokraterne fået tildelt G.

En gammel kending i dansk politik, Retsforbundet, stiller også op og derfor kan vælgerne denne gang vælge at sætte kryds ved E.

Et andet nyt parti, Nationalpartiet, optræder for første gang på stemmesedlen. Ny på listen er også det ganske nye parti, Stram Kurs - og så er det første gang, at Alternativet får mulighed for stille op til et kommunalvalg.

De er væk

17 af de nuværende medlemmer af kommunalbestyrelsen genopstiller.

Mikail Erman(A) er ikke at finde blandt Socialdemokratiets 20 kandidater og de to tidligere venstrefolk, Karl Erik Høholt Jensen og Annette Møller Sjøbeck genopstiller ikke.

Mette Dencker (DF) er undervejs i indeværende valgperiode fraflyttet Hvidovre. Hendes suppleant, Bo Christof - der iøvrigt har forladt partiet og er løsgænger, genopstiller heller ikke.

oas@hvidovreavis.dk

menu
menu