Mareridt omkring affaldssorteringen

Mareridt omkring
affaldssorteringen

Mange frygter utvivlsomt et sorteringsmareridt og nogle ubehagelige følgevirkninger, når den nye ensartede skraldeordning snart skal rulles ud over hele landet.

Aftaleteksten omkring den ny aftale på affaldsområdet er sålydende: "Indsamlingen af danskernes affald ensrettes og øges ved at indføre krav til kommunerne om ens indsamling af 10 forskellige slags affald: Mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plast-, tekstilaffald samt drikke- og fødevarekartoner, restaffald og farligt affald".

Det er vel helt fint, at man med denne aftale har besluttet at ensrette reglerne, hvor det ellers var kommunerne rundt i landet, der efter forgodtbefindende - og økonomisk formåenhed -, fik lov at hitte på varierende ordninger.

Skal vi så fremover have 10 forskellige affaldsspande stående i køkkenet, når der skal holdes styr på de mange nye kategorier af affald?

Så slemt bliver det dog næppe. Man påregner, at problemerne med sorteringen kan holdes "indendørs" med en mindre rum-inddeling. Her må man så forudsortere sit affald før det kommer fra husholdningen og ud i de rette rum ude i skraldespandene. Men det betyder selvsagt noget sorteringsarbejde med 10 forskellige bøtter, poser eller spande, der kommet til at tage temmelig meget plads op i køkkenregionen.

Uanset alle disse nye pålæg og direktiver til borgerne, må man vel udtrykke sympati for ideen om en bedre indsamling og en grundigere sortering af vores affald. Genbrug eller ikke genbrug, - selv om der må komme lidt returbetalinger ind til kommunekasserne, gætter vi på, at vi såmænd nok bliver takket for ulejligheden med stigende renovationsregninger...

menu
menu