Mens vi venter på forståelsespapiret

Mens vi venter på
forståelsespapiret

Over de sidste par uger har Hvidovre Avis bragt et omfangsrigt interview for at præsentere den nye borgmester Anders Wolf Andresen. Det handlede om selve opskriften på den ændrede magtfordeling, som han nu står i spidsen for. Det handlede også om fortidens mangel på nærdemokrati, og hvad der fremover kan gøres ved problemet. ”Kald det bare en demokratisk revolution, for det er der behov for ”, lød svaret fra den nye førstemand, som den afgående borgmester Helle Adelborg var stor nok til at kalde en "modig mand" i sin afskedstale.

På spørgsmålet om hvorfor der endnu ikke er fremlagt et fælles program for de fem partier svarede borgmesteren: ”Nu skal vi jo have respekt for at vi sidder og skriver på nogle ting lige nu i vores koalition. Det er ikke mere vanskeligt end at man kan lægge vores valgprogrammer ved siden af hinanden og se hvad der er en fællesmængde i det.”

Mens vi venter på forståelsespapiret, er den travle hverdag på borgmesterkontoret allerede i fuld gang med dagsordener, udvalgsmøder og kommunalbestyrelsesmøde. Og så er der, i en konkret sag, kommet et svar til borgmesteren på net-udgaven af interviewet i Hvidovre Avis:

En borger – Kjeld Dirck Nielsen – skriver, at han har solgt sit hus og siger farvel og tak. Han fraflytter Hvidovre efter 20 år: Som andre borgere i Hvidovre Nord tager jeg konsekvensen af et elendigt kommunestyre med nul inddragelse og lukkede beslutninger mellem borgmester og administration, som har betydet rædselsbyggeriet på Kløverprisvej/Hvidovrevej med højhus og højt byggeri, skygge- og støjplager (…) Den nye borgmester ønsker en demokratisk revolution fremadrettet? Alligevel har han og hans parti stemt for byggeplaner, hvor borgerne ikke blev inddraget!!!! (…) Jeg håber på den nye borgmesters ’revolution’ på borgerinddragelse, men indtil da tvivler jeg stadig kære Anders Wolf Andresen!” skrev Kjeld Dirck Nielsen.

Hvad vil den nyslåede borgmester mon svare Kjeld Dirck Nielsen, på vegne af hele det nye byråd…?

menu
menu