Mere end halvdelen plaget af støj

Mere end halvdelen plaget af støj

53 % af Hvidovres indbyggere er i følge støjkortlægning plaget af støj. Nu er støjhandlingsplan sendt i høring

Støjværn, lydsvag asfalt, lydisolering af facader og lav hastighed for biler.

Det er nogle af de håndtag, der kan drejes på, hvis Hvidovres borgere skal skånes for støj i deres hjem. Og støj er der mere end rigeligt for beboere i Hvidovre. Faktisk er hele 53 % plaget af støj.

Det viser en støjkortlægning, som er udarbejdet af Ramböll, hvor der redegøres for støjsituationen i Hvidovre og ikke mindst, hvad der kan gøres, hvis man vil forbedre eller formindske støjen. Der er dog helt overordnet tale om at fjerne symptomer, mere end den egentlige kilde til støj.

- Hvidovre kommune er omgivet af store støjkilder som jernbaner og motorveje, hvor kommunen er afhængig af, at Staten prioritere en støjindsats, lyder det blandt andet i Hvidovre Kommunes beskrivelse af arbejdet med en støjhandlingsplan i Hvidovre.

I høring

Støjkortlægningen skal resultere i en støjhandlingsplan, og udkastet er i følge referatet fra seneste Teknik- og Miljøudvalgsmøde nu blevet sendt i høring frem til den 5. november.

Rapporten danner grundlaget for det videre kommunale arbejde med at udarbejde en støjhandlingsplan, og som nævnt, er det især motorveje og jernbaner, der skaber problemer med støj i Hvidovre. Af støjkortlægningen fremgår det endvidere, at der er penge at spare for samfundet, hvis der gøres noget ved støjproblematikken i Hvidovre. Helt konkret vil en sænkning af bilernes hastighed have en konkret betydning.

- Ved en generel dæmpning af hastigheden med 10 km/t (udvalget strækninger, red.) vil støjbelastningstallet falde. Dermed vil den beregnede samfundsomkostning til støjgener falde til 20 millioner kr. Kommunens andel af denne gevinst vurderes at udgøre ca. 6,2 millioner kr. om året, lyder det blev andet i kortlægningen.

Når støjhandlingsplanen har været i høring vil den skulle endeligt besluttes politisk.

key

menu
menu