- MERE VELFÆRD OG FOKUS PÅ KLIMA....

- MERE VELFÆRD OG FOKUS PÅ KLIMA....

Onsdag aften blev Hvidovre Kommunes budget for 2020 vedtaget - et budget som vi i SF er stolte af at være en del af.

Vi er stolte af den proces, der har været, ikke kun i år, men også sidste år. For det er i høj grad resultatet af budgetgruppens aftaler fra sidste år, der ikke bare har gjort forhandlingerne i år langt mere smidige, men måske vigtigst for SF - at vi undgik rædselskataloget med spareforslag, der ellers år efter år, har skabt panik hos både ansatte og borgere i Hvidovre. Et andet resultat af sidste års budgetaftale er også, at vi nu kan se et driftsbudget i balance. Vi er dog, som størstedelen af landets andre kommuner, udfordrede på de specialiserede områder og sygeplejen, hvor budgettet har været under pres. Vi har samlet afsat 25 mio. kr., som forhåbentligt skaber lidt mere balance og fortsat kan sikre, at borgere med særlige behov også kan få det de har brug for.

Der er mange ting i det nye budget, vi er glade for. Blandt andet gratis psykologhjælp til unge under 25 år - en sag som SF har kæmpet for i årevis både her lokalt, men også nationalt. Der er gode erfaringer med det fra andre kommuner og vi glæder os til, at også de unge i Hvidovre kan få gavn af dette tilbud.

Der er afsat 5 mio. til flere pædagoger. Det giver omkring 15 ekstra pædagoger til vores børn og bringer os tættere på minimumsnormeringerne på 3:1 og 6:1. Vi i SF kæmpe fortsat for endnu flere pædagoger og vi ser gerne, at vi kan sende mindst 15 ud i vores dagtilbud næste år igen, ligesom SF kæmper i de aktuelle finanslovsforhandlinger for flere midler til flere pædagoger.

Ligeledes er der afsat 5 mio. til skoleområdet. De skal gå til fleksible ordninger for elever eller klasser med ekstra behov. Det kan f.eks. være to-lærer-ordninger, holddeling, eller andre former for støtte.

Klippekortsordningen for ældre er en hjertesag for SF og vi er derfor utroligt glade for, at der har været enighed om at fastholde ordningen sammen med Ældremilliarden, så de ældre i Hvidovre fortsat kan opleve fleksibilitet i de muligheder de får.

I budgettet er der også mange grønne tiltag, som er vigtige for os i SF. Der er sat penge af til grøn trafiksanering, så vi kan øge trafiksikkerheden ved at plante træer og lave bede på vejene. Det er i SF øjne en klar “win-win-situation”!

Også transportområdet bliver grønnere, for der er blandt andet afsat midler til nul-emissions-busser og udskiftning af kommunale biler til elbiler. Alt sammen skridt på vejen til mindre CO2-udledning og mindre klimabelastning.

Endelig er det vigtigt, at vi gør noget markant ved byggesagsbehandlingen, så der kommer fire ekstra medarbejdere, så vi kan få ryddet op og nå til bunds i bunken af byggesager.

SF vil gerne takke vores samarbejdspartnere i Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Hvidovrelisten for en god og konstruktiv proces, der skaber et bæredygtigt budget i balance, hvor vi bruger helt op til serviceloftet, hvilket er vigtigt for os i SF. Hver en krone, der er til rådighed skal nemlig bruges på pædagoger, hjemmehjælpere eller andre af velfærdens kernemedarbejdere. Alt i alt synes vi i SF, at budgettet for 2020 er et både socialt og grønt budget til gavn for alle i Hvidovre kommune.

Venlig hilsen

Niels Ulsing, Sara Benzon og Anders Wolf Andresen, SF Hvidovre

menu
menu