Miljøvenlige busser kan være på vej

Miljøvenlige busser kan være på vej

Busserne der kører linje 1A og 133 kan fra 2022 blive ændret til at være enten el- eller brintbusser.

Det har Teknik- og Miljøudvalget i hvert fald drøftet på deres møde i går.

Baggrunden for de eventuelle ændringer er, at Hvidovre Kommune i 2016 har tilsluttet sig ”miljømål for den kollektive bustrafik”, som er beskrevet i Movias Trafikplan 2016.

- For hurtigst muligt at opnå disse mål foreslår Movia, at der indføres såkaldte ”nul-emissionsbusser”, dvs. busser helt uden forbrændingsmotor, lyder det i den sagsfremstilling, som politikerne i udvalget har fået forelagt.

Koster 1,5 mio. kr.

Gratis er det imidlertid ikke. Ekstraudgifterne for at gøre busserne mere miljøvenlige beløber sig til 1,5 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget skulle derfor beslutte, om der årligt kan afsættes det ekstra beløb og man er indstillet på at drøfte det i forbindelse med forhandlinger for budget 2020 og de efterfølgende tre år.

Til gengæld vil både miljøet generelt og Hvidovre konkret få glæde af ændringer.

- Administrationen vurderer, at nul-emissionsbusser vil være den rigtigste løsning for Hvidovre Kommune. Dels er miljøgevinsterne større for det lokale miljø (ingen udledning fra køretøjerne og mindre støj) og dels forventes merprisen kun marginalt større end ved fossilfrihed.

Sagen skal desuden behandles i Økonomiudvalget og af kommunalbestyrelsen inden der er truffet endelig beslutning om mere miljørigtige busser på de to busruter i Hvidovre.

key

menu
menu