Mindeord om Johnny Winsløw

Mindeord om Johnny Winsløw

Elly Wibom og Carsten Mejer skriver mindeord om Johnny Winsløw:

Johnny er sovet stille ind. Mandag aften fik vi den uundgåelige, men ventede besked. Knap otte timer før havde vi sagt et sidste farvel til Johnny i hans hus i Skuldelev. Johnny var ikke ved bevidsthed, men omgivet af sin nærmeste familie.

Vi lærte Johnny at kende i 1992, hvor han havde meldt sig ind i Venstre, og vi var aktive i bestyrelsen. Hurtigt stod det klart, at Johnny havde politisk tæft og gerne ville i kommunalbestyrelsen, hvilket skete ved valget i 1993. Her manifesterede Johnny sig hurtigt som en hårdtarbejdende politiker, der ville gøre en forskel for Hvidovre. Ved valget i 1997 fik Venstre genvalgt sine tre mandater med Johnny som gruppeformand flankeret af Ulla og Carsten. Johnny kæmpede for retfærdighed for borgerne og offentliggjorde derfor et notat fra den lukkede dagsorden, hvilket afstedkom, at det politiske flertal politianmeldte ham for overtrædelse af hans tavshedsforpligtelse. Flertallet var fuldt bevidst om, at en domfældelse ville betyde, at han både mistede sit job som kriminalassistent og hans plads i byrådet. Anklagemyndigheden frafaldt dog sagen mod Johnny, da anklagemyndigheden fandt, at borgernes interesse i at få kendskab til det famøse notat vægtede tungere end hans tavshedsforpligtelse. Men det psykiske pres i perioden var stort, og blev ikke mindre af, at Johnny i samme periode professionelt skulle håndtere afhøringerne af Peter Lundin, der tidsmæssigt summede sig op til knap 60 døgn.

Fik vi politisk sat varige fysiske eftermæler i kommunen? Næ, det gjorde vi ikke. Men vi fik gennemført i hundredvis af små, usynlige sejre i det politiske udvalgsarbejde. Til budgettet havde vi standardmæssigt over 100 ændringsforslag, der stort set alle blev stemt ned år efter år. Men vi sejrede til sidst. Alle vores ændringsforslag er efterfølgende gennemført af andre bogstavkombinationer.

Privat var Johnny også en hædersmand. Elly og jeg talte en gang om, at blandt de mange politikere vi har mødt på vores vej, hvem af dem kunne man stole 100 % på i alle situationer? De kunne tælles på én hånd. Johnny var en af dem.

I denne svære stund går vores tanker til Catharina, Michelle, Marc og Susanne.

Æret være Johnnys minde.

Elly Wibom og Carsten Mejer

menu
menu