Mindeord om Lis Isdal

Mindeord om Lis Isdal

Det er med stor sorg, at vi må skrive, at vores mangeårige bestyrelsesmedlem, og landsformand i Lænken, Lis Isdal, er død i en alder af kun 71 år.

Lis blev født på den anden side af parken på Helbovej i Valby, men flyttede i en meget ung alder til Hvidovre. Her stiftede hun familie, fik to dejlige piger, passede i mere end 40 år sit arbejde i Hvidovre/Rødovre og Vestegnens politi - og blev undervejs aktiv i Hvidovre Lænken som frivillig.

Det vil ikke være helt forkert at sige, at Lis i de sidste mange år blev Lænkens markante ansigt både udadtil og indadtil. Hun var her-der-og-alle-vegne både lokalt og ikke mindst i Landsforeningen Lænken, hvis bestyrelsesformand hun blev for 15 år siden. Lis Isdal var en højt respekteret og flittig formand, som også besad en sjælden evne til at få mennesker med alkoholproblemer til at føle sig taget alvorligt og mødt som mennesker. Hun kunne som få give dem troen på, at det nytter noget at gøre noget ved et problematisk alkoholforbrug - og at det giver respekt at gå i behandling. Selv om Lis brugte rigtig meget tid på opgaverne i Landsforeningen, forblev hun også aktiv i Hvidovre Lænken. Som kasserer, som deltager i foreningens sociale liv og som hende, vi altid kunne gå til, når livet slog et slag i den forkerte retning. Det har det gjort for os alle sammen nu - og vi vil komme til at savne hende ganske forfærdeligt. Vores tanker går til den nærmeste familie.

Æret være Lis Isdals minde.

På Hvidovre Lænkens vegne

Tonny Erichsen Formand

menu
menu