Mindeord om Martin Nielsen

Mindeord om 
Martin Nielsen

Som kort beskrevet i seneste Hvidovre Avis er Martin Nielsen, fhv. borgmester for Glostrup, afgået ved døden den 21. juli 2018. Martin Nielsen blev 90 år og bisættes fra Østervangkirken i Glostrup i dag, tirsdag den 31. juli kl. 13.30.

Martin Nielsen var socialdemokratisk borgmester i Glostrup Kommune fra 1970-1983. Det var i den periode, at han i 1975 som følge af kommunalreformen forestod “afståelsen” af Avedøre til Hvidovre Kommune. Således måtte Hvidovre Kommunes daværende borgmester Svend Aagesen aflevere en check på 32.134.199,24 kr. til Martin Nielsen.

Martin Nielsen var en politiker, der gik op i det brede samarbejde. Socialdemokraterne i Glostrup beskriver blandt andet Martin Nielsen således:

- Ved kommunalvalget i 1970 havde han kun fået 71 personlige stemmer. Af dem, var der måske ingen, der anede, at de havde stemt på byens kommende førstemand. Hurtigt stod det imidlertid klart, at han som borgmester befandt sig i sit rette element - og befandt sig strålende. På det konstituerende møde i kommunalbestyrelsen indbød han de andre partier til et vidtgående samarbejde. Overalt hvor det var muligt, tilstræbte han bred enighed for at finde frem til de bedste løsninger. Ære være hans minde, lyder det fra Socialdemokratiet i Glostrup.

Martin Nielsen blev i 1983 afløst af partifællen Gunnar Larsen, og tiltrådte senere en stilling som direktør i Glostrup Boligselskab.

Ud over den førnævnte afståelse af Avedøre til Hvidovre, havde Martin Nielsen yderligere tilknytning til Hvidovre, idet hans søn og sønnesøn er bosat i Hvidovre. I årenes løb har han desuden deltaget i flere aktiviteter i Hvidovre, bl.a. Hvidovre Lokalhistoriske Selskab og som en meget vellidt deltager hos “Rejseholdet fra Hvidovre”.

Fra familien i Hvidovre lyder det, at Martin Nielsen var politisk aktiv langt op i årene. Da han var 80 år gav han således en hjælpende hånd med, da der skulle sættes valgplakter op til kommunalvalget i 2009 - dog ikke for Socialdemokraterne. To år tidligere gav han ligeledes en hjælpende hånd med til plakatopsætning, da der var Folketingsvalg.

menu
menu