Mindeord

Mindeord

Lilli Henriksen, skriver mindeord om sin far, Ib Henriksen, Ege Alle 32, der afgik ved døden mandag den 2. juli:

Smeden øst for Valby bakke, som han kaldte sig selv i sine velmagtsdage, er her ikke mere. Ib Henriksen fik fred 2. juli 2018, fred for smerter og for at blive kastet rundt mellem hospitaler i et usmidigt sundhedssystem, hvis omsorg og pleje stod i skærende kontrast til den, han fik af sin kone Valborg gennem 60 års ægteskab.

Ib Henriksen blev født 12. december 1934 og voksede op i den sorte firkant på Vesterbro, en gæv, lille gut, som hver sommer blev sendt med toget til en feriefamilie i Jylland.

Trods sin lidenhed blev han uddannet kleinsmed på Titan og fik arbejde som skibssmed på B&W, siden har han arbejdet som rør- og varmesmed bl.a. på Kosangas og gartnerier landet over. Hans militærtjeneste foregik på Sjællandsodde ved Marinen, hvor han blev kendt som en spasmager.

Det samme har mange oplevet her i Hvidovre, hvor han med sit gode humør har sat gang i mange vandreture, indtil sygdom satte en stopper for det. Ib Henriksen efterlader foruden sin elskede kone en datter, to børnebørn og to oldebørn, som blev dikket til det sidste.

Lilli Henriksen

menu
menu