Mindeord

Mindeord

Kurt E. Nielsen, Driftsleder i Hvidovre Kommunes Vej- og Parkafdeling, skriver mindeord om gartner ved Parkafdelingen Helle Sørensen, der afgik ved døden torsdag den 20. september, 52 år gammel.

Parkafdelingen i Hvidovre Kommune har mistet en dygtig medarbejder og god kollega. Helle Sørensen har igennem sin over 20-årige ansættelse i Parkafdelingen i Vej- og Park sat et flot præg på kommunens grønne områder. Både da hun arbejdede i området omkring Rådhusparken, Rebæk Søpark og i de sidste år, hvor hun på fornem vis vedligeholdte de grønne områder ved gadekæret i det gamle Avedøre. Det sidstnævnte gjorde hun i en sådan grad, at hun formåede at få gadekæret til at fremstå som en flot, grøn oase til stor glæde for de mange brugere af gadekæret.

Hun var også i en årrække med til at bygge, antænde og afholde årets Sankt Hansbål i Rebæk Søpark, og hun bidrog til pyntningen ved opsætning juletræer ved Rådhuset og på Hvidovre Torv.

Helle efterlader et stort tomrum på arbejdspladsen, som bliver svært at udfylde. Altid var hun smilende, glad og imødekommende, - både over for sine kollegaer og kommunens borgere. Altid var hun klar med en hjælpende hånd og parat til at tage en ekstra tørn.

Æret være Helle Sørensens minde.

Bisættelsen har fundet sted.

menu
menu