Mindre støj og mere motorvej

Mindre støj og mere motorvej

Mågeparken og Hvidovre Strandvej skal have mindre støj og Amagermotorvejen ved Avedøre Holme skal udvides, lyder det i aftale mellem regeringen og DF. Aftalen kan dog først blive en realitet, hvis regeringen bliver valgets vinder

HVAD SIGER DU?, lød det fra erhvervsminister Rasmus Jarlov (C), da Hvidovre Avis onsdag mødte ham på en bro over Amagermotorvejen for enden af Strandholms Allé.

Støjen fra Amagermotorvejen er markant, hvilket også fremgår af Vejdirektoratets støjkortlægning. Og det er netop derfor, at området ved Mågeparken og Hvidovre Strandvej i følge regeringen og DF’s aftale om infrastruktur og støjbekæmpelse er udpeget som et område, hvor der skal sættes ind med støjbekæmpelse.

Hvorfor sættes der ind med støjbekæmpelse lige her?

- Det skal der, fordi jeg næsten ikke kan høre, hvad du siger, når man står her, og borgere, der bor i nærheden, får ødelagt deres nattesøvn og trivsel, fordi der er så meget trafikstøj. Det er et kæmpe problem, og jeg synes det har været vigtigt at få sat konkret navn på, at der kommer noget hernede. Vi var bange for at opleve, at pengene gik til andre steder end her, hvor problemerne er størst. Så nu ved vi, at hvis der bliver et borgerligt flertal, så bliver det til noget, siger erhvervsminister Rasmus Jarlov til Hvidovre Avis.

Måske mere i nord

I følge erhvervsministeren betyder planerne om støjbekæmpelse i Hvidovre syd imidlertid ikke, at der ikke også senere kan komme støjbekæmpelse i Hvidovre nord.

- Der kan godt blive gennemført mere, og der kan også blive gennemført flere projekter i Hvidovre, for der er andre steder i Hvidovre, hvor der også er behov for støjbekæmpelse, siger Rasmus Jarlov og peger på, at der i planerne er afsat 1,5 mia. kr.

- Der er flere steder i Hvidovre, hvor problemerne er store, det er jeg helt klar over. Men i første omgang har vi kunnet løfte det her projekt til at være topprioriteret. Det glæder jeg mig så over, og det betyder ikke, at de andre projekter ikke bliver gennemført, men det betyder, at der sikkerhed for det her, og at der er en høj sandsynlighed for at de andre også kan blive til noget, siger erhvervsministeren.

Valgoplæg

Om det reelt kommer til at ske, afhænger altså med ministerens egne ord af folketingsvalgets resultat. Hvidovres fungerende borgmester, Mikkel Dencker (DF) lægger dog ikke skjul på, at han er glad for planerne.

- Jeg er enormt glad for at der kommer støjbekæmpelse lige her. Som man kan høre, når vi står her nu, så er det et enormt problem for dem der bor her, at der er så meget støj. Og det er ganske få år siden, at vi fik noget støjbekæmpelse på Allingvej, derfor har det været helt naturligt, det her sted (Mågevej og Hvidovre Strandvej, red.) har været højest prioritere. Men vi er ikke færdige, der er plads til yderligere forbedringer. Jeg tænker især på Allingvej. Trods forbedringer kan man stadig forbedre det, og Hvidovre Kommune skal nok gøre regeringen opmærksom på, at vi har brug for noget mere. Det er en dejlig dag i dag, sagde fungerende borgmester Mikkel Dencker (MF)

Mere motorvej

Med aftalen lægges der desuden op til, at udvidelsen af Amagermotorvejen baner vejen for realiseringen Hvidovre Kommunes og regeringens vision om de ni nye erhvervsøer ud for det nuværende Avedøre Holme. Samtidig vil planen løse op for den trængsel, der allerede nu belaster trafikken til og fra Avedøre Holme især i morgen- og eftermiddagstimerne.

Amagermotorvejen er en af Danmarks mest trafikerede motorvejsstrækninger. Med finansloven for 2019 er der igangsat en forundersøgelse af en udvidelse af motorvejen, som forventes afsluttet i 2020. Der gennemføres en forundersøgelse af projektet, som forventes afrapporteret i 2020.

- Aftaleparterne er enige om at prioritere 800 mio. kr. til udvidelse af Amagermotorvejen mellem motorvejskryds Avedøre og udfletningen mellem Øresundsmotorvejen og Centrumforbindelsen fra seks til otte spor. Projektet igangsættes i fase 2. Afhængigt af det besluttede anlægsstart i fase 2, kan en del af anlægget af projektet ske efter 2030, lyder det i regeringens og DF’s beskrivelse af deres aftale.key

menu
menu