Mindre til teknik mere til det grønne

Mindre til teknik mere til det grønne

Mindre udskiftning af kommunale biler og en reduktion af en lang række puljer til vedligeholdelse og belysning af offentlige områder.

Det er nogle af de væsentligste besparelser, der skal findes på det tekniske- og miljøområdet.

Samlet løber besparelserne op i 5,46 mio. kr., men langt de fleste af besparelserne ligger i feltet “smertefri for borgerne”.

Det tekniske- og miljøområdet er i øvrigt også det eneste område, hvor der har sneget sig en ny udgift ind frem for alene besparelser. Den ny udgift drejer sig om 500.000 kr. årligt til “Hvidovre - en grønnere by”.

menu
menu