Ministerbesøg fra Indonesien

Ministerbesøg fra Indonesien

Dobbeltvisit i Hvidovre fra den anden ende af kloden

På en råkold dag med kraftig vind fik Hvidovre besøg af den indonesiske minister for national udvikling og planlægning, samt ambassadører, embedsfolk fra ministerium og ambassader.

De havde valgt at se og høre om Ørstedværket, landets største kraftværk, der står ved havet syd for industriområdet Avedøre Holme, samt Hvidovres smukke "skyline" - det lokale vindmøllelaugs store vindmølle, der snart er kendt over det meste af kloden.

7500 tons træpiller hver dag

Kommunikationsmedarbejder fra Ørstedsværket Pernille Brunse berettede om det smukke arkitektoniske kraftværk, Her produceres bl.a. fjernvarme til 215.000 hjem i det storkøbenhavnske område og strøm til over 600.000 husstandes årlige forbrug. Til denne produktion, bruges der hver dag 7500 tons træpiller, der kommer med skib og 600 tons halmballer fra østdanske marker, der ankommer 50 lastbiler hver dag med kæmpe 500-800 kg tunge baller. Avedøreværket har efter en beslutning i 2016, kun brugt biobrændsel, og i 2023 skal det være endegyldigt slut med brug af fossile brændsler, som kul, koks og olie, på deres øvrige danske kraftværker.

Herefter var delegationen på en lille rundtur, gennem den kæmpe turbinehal, hvor der er højt til loftet, til værkets hjerne, som man kan sige, kontrolrummet, hvor blot to mand med moderne teknologi kan styre begge værker, der minutiøst overvåges via en stor samling farvestrålende skærme, hvorfra, man kan styre, hvor meget strøm og varme, der skal produceres. Fra kontrolrummet kan maskiner startes og stoppes og alle vitale funktioner bliver overvåget her fra.

Mange spørgsmål

Efter en spændende historie om Avedøreværket, overtog formanden for vindmøllelauget, Erik Frølund Thomsen, scenen.

- Ministeren havde forinden ankomsten, stillet en række spørgsmål, om laugets tilblivelse, og inddragelse af borgerne, samarbejdet med kommunen og andre myndigheder. Og om byggetid, økonomi og samarbejdet med Dong nu Ørsted, fortalte Frølund. - Dong stod som bygherre med deres enorme viden, og vi stod for kommunikationen til omverdenen, en rigtig god fordeling. Vi havde fået lavet en rigtig god aftale med Dong, om betaling af møllen, som vi købte for 52.1 mio. og betalte med en håndfuld mio. nogle gange, efterhånden som vi fik solgt de mange andele, hvor den sidste andel blev solgt den 20. april. 2010. Det var et særdeles glædeligt samarbejde på alle leder, der gjorde, at vi ikke skulle ud på lånemarkedet. Det har medvirket til, at vi aldrig har haft gæld i lauget.

Frølund Thomsen fortsætter: - Det har altid været en spændende opgave igennem de mange år, at møde den kæmpeinteresse omkring vores projekt, fra de mange små som store grupper, og Tv, radio og den skrivende presse her fra Danmark, og fra Europa, - sågar så langt væk som Korea og Japan. Og fortælle denne solstrålehistorie, der startede med en lille snak med min gode ven Erik Christiansen, efter et møde i Fjernvarmen her i Hvidovre, i staten af 2007. Og hvor lauget blev stiftet i nov. 2007. Og de fem første spadestik blev taget, med stor festivitas den 9. februar 2009. Og møllen stod produktionsklar den 1. nov. 2009, lige inden det store Klimatopmøde COP 15, der blev afholdt i København. Vi fik her vist alverdens ledere, hvad vi i Danmark kan med fælles klimaløsninger.

- Vi har udstedt møllen i 10.700 andele a. 4.995 kr. Der var 2.360 personer i Danmark, Skandinavien, Europa, USA, Japan og Taiwan, der med det grønne gen i sig, fandt det rigtigt at investere i Hvidovre Vindmøllelaug. Vi har 28 andelshavere i 13 lande ude i den store verden. Det er også en fornøjelse at fortælle, at møllen faktisk har kørt upåklageligt og uden de store reparationer, i de lidt over ni år møllen har været i drift. Med en produktion på ca. 12mio. kWh om året, svarende til ca. 12.000 personer årlige gennemsnitsforbrug. Det har givet et pænt afkast til alle vores andelshavere, der til d.d. har fået ca. 70% tilbage på deres indskud. Og vi har stadig mulighed for mere afkast, idet, møllen med den tilladelse vi har, har ca. 16 års produktion i sig endnu. Et særdeles flot projekt, vi alle stadig kan være stolte af, og er det.

Efter denne spændende dag, sluttede man med en tur ud til møllen, da ministeren ønskede at se, røre og gå en tur rundt om møllen. Det blev en afslutning i stormvejr, så det gik ret så stærkt rundt om møllen, hvor der også lige blev taget nogle fotos.

menu
menu