Ministrene besøgte de mest udsatte patienter

Ministrene besøgte de mest udsatte patienter

Ministerbesøg på Hvidovre Hospital forleden

Social- og indenrigsminister Astrid Krag og Sundhedsminister Magnus Heunicke besøgte i mandags Hvidovre Hospital, hvor de fulgte socialsygeplejerskerne, Christina Philipsen og Tina Leth Hansen på deres arbejdsdag.

Socialsygeplejerskernes arbejde er med nogle af hospitalets mest udsatte patienter. Det kan være mennesker der lever med hjemløshed, misbrug, psykisk sygdom - eller måske det hele på en gang. Gruppen har ofte svært ved at finde sig til rette i sundhedsvæsenet. Deres helbredstilstand er markant værre end den øvrige befolkning og de dør i gennemsnit 19 år tidligere.

Denne gruppe kræver en særlig støtte, og derfor er socialsygeplejerskerne ansat med en specialviden på området. Christina Philipsen har f.eks. selv arbejdet i en kommunes hjemløseenhed. Hun kender til abstinensbehandling, afhængighed og ved i detaljer, hvilken hverdag de udsatte borgere evt. bliver udskrevet til.

- Det er jo nogle af vores allermest udsatte borgere, og jeg er blevet bekræftet i, hvor komplekst det er - de møder jo en virkelighed på den anden side af en indlæggelse, hvor der stadig er store huller, siger social- og indenrigsminister Astrid Krag.

- Det var meget tydeligt for mig, at socialsygeplejerskerne går ind til deres patienter med en meget høj faglighed. De ser dem og spørger, dem hvad de kan gøre for dem her og nu. Det er helt afgørende, at sundhedsministeriet og socialministeriet arbejder sammen på dette område, og det skal der fremover være mere af, siger sundhedsminister Magnus Heunicke.

Danmark er foregangsland ift at have specialiseret sundhedspersonale, der tager sig af udsatte borgere. Ordningen med specialiserede socialsygeplejersker er en unik dansk ting.

Socialsygeplejerskerne beskrev hverdagen på afdelingen for social- og indenrigsminister Astrid Krag.

Socialsygeplejerskerne beskrev hverdagen på afdelingen for social- og indenrigsminister Astrid Krag.

menu
menu