Møde om Hvidovre Havns fremtid trak fulde huse

Møde om Hvidovre Havns fremtid trak fulde huse

Huse på havnen er ikke populært blandt havnens brugere, men det er basale faciliteter, hygge og eventuelt udvidelser af molen samt ikke mindst gode brugsretaftaler for klubberne

Offentlige toiletter, parkeringspladser, et maritimt center, en kunstig ø og cykelsti til Avedøre Holme samt bedre faciliteter - både hvad angår havnebassin og moler.

Der kom mange drømme og visioner, men også stilfærdige og helt basale ønsker på banen, da der i torsdags blev holdt borgermøde om Hvidovre Havns fremtid.

Rigtig mange borgere - en del af dem nuværende brugere af havnen - var mødt op for at give deres input til debatten og det videre arbejde med udviklingen af Hvidovre Havn. Hurtigt stod det dog klart, at især klubbernes brugsret over deres klubhuse, og de ovenfornævnte toiletter og p-forhold skal være på plads, hvis Hvidove Havn skal fungere både på kort og på lang sigt.

Ud over Hvidovre Kommunes velkomst og italesættelse af, at der gøres noget ved havnens faldefærdige mole allerede nu, så var det foreningernes samlede og grundige arbejde med deres visioner for Hvidovre Havn, der blev præsenteret af Hvidovre Roklubs formand Torben Thyrén.

- Hvidovre Havn er ikke vores havn, den er alles havn, så vi er åbne overfor nye tiltag i havnen, men man skal også bare forstå, hvordan det er at drive en klub i havnen, sagde Torben Thyrén.

Bedre aftaler

En af de ting, som klubberne peger på er således, at det er svært at finde penge til at vedligeholde et klubhus, hvis man ikke ved, om man reelt kan blive i huset mere end et år af gangen.

- Vi har brug for bedre kontrakter og lejemål. Og så er vand i havnen et must, på lige fod med græs på en fodboldbane, sagde Thyrén blandt andet med reference til at bassindybden i Hvidovre Havn efterhånden er ganske lav.

Hvad angår parkeringsforholdene, så var der dog enighed om, at det let kan løses ved at bruge bådenes vinteroplagspladser, der står tomme om sommeren. Dertil præsenterede havnens klubber samlet deres visioner, tanker eller ønsker for, hvordan havnen fremadrettet kan forbedres.

- Molen (mod syd, red.) skal være bredere, så der kan laves cykleparkering, opstilles flere borde, bænke og grillpladser. Det kunne også være fint med en kunstig ø og en cykelsti ud til Avedøre Holme. Et maritim center i havnen kunne skabe aktiviteter for mange borgere og et nyt klubhus til Roklubben i to etager kunne give plads til at tri-klubben kunne opbevare deres sindssygt dyre cykler. Og så kunne 6.-7.-klasseselever komme forbi og prøve kræfter med vandidræt, sagde Torben Thyrén.

Bred vifte af ønsker

Derfra blev ordet givet frit til de mange fremmødte, og det udløste en bred vifte af ønsker for fremtidens Hvidovre Havn. Langt de fleste dog karakteriseret ved at bevare nogle af de kvaliteter, som brugerne af havnen tilsyneladende mener den allerede rummer.

- Jeg synes ikke, at havnen skal plastres til med alt muligt nyt. Jeg håber I kan tage fornyelserne lidt af gangen, sagde en borger.

Flere udtrykte, at havnen er hyggelig som den er, og at det derfor er vigtigt, at den ikke bliver som et tivoli. Mange udtrykte dog også ønsker om praktiske forbedringer og nye tiltag for de borgere, der ikke er en del af foreningslivet i Hvidovre Havn.

- Hvad med en container, så dem der ikke er medlem af klubber kan opbevare deres kajakker?, lød det fra en borger.

En anden foreslog mulighed for en ordning, hvor borgere kunne leje en kajak eller andet vandsportsudstyr for en dag - uden at være medlem af klubberne. En tredje foreslog selskabslokaler og at der blev lagt vægt på grøn beplantning frem for faldefærdige hegn. En fjerde foreslog et fuglekiggertårn, der desuden kunne fungere som markør for Hvidovre Havn, for bilister, der kører over Kalvebodbroen.

Nej til boliger

Nogle enkelte spørgsmål til klubberne udløste massive klapsalver, mens andre udløste moderat misnøje. Det var især spørgsmål om eventuelle boliger på havnen.

- Klubberne mener ikke, at der skal være boliger på havnen, sagde Torben Thyrén, hvilket deltagerne ved borgermødet med klapsalver udtrykte klart tilfredshed med.

Et andet spørgsmål om overvejelser om husbåde i Hvidovre Havn var tilsyneladende ikke populært blandt alle de fremmødte.

Afslutningsvis blev tidsperspektivet i havnens fremtidige forbedringer drøftet, og det fik borgmester Helle Adelborg til at understrege, at det ikke er noget, der kan løses uden nøje overvejelser.

- Jeg synes ikke, at det har stået helt stille hernede de sidste 10 år, vi har blandt andet fået en meget populær strand, men det ærlige svar er, at vi har begrænsede økonomiske midler og at vi er nødt til at arbejde med 10-årsplaner, lød det fra Helle Adelborg.

Borgmesteren tilføjede desuden, at den kommende udvikling af Hvidovre Havn eventuelt kunne startes med en proces svarende til bymidteprocessen, hvor der har været afholdt borgermøder og workshops.

key

Klubberne i havnen foreslår blandt andet, at havnens sydmole udvides og at der eventuelt etableres en ø og en cykelsti.

Klubberne i havnen foreslår blandt andet, at havnens sydmole udvides og at der eventuelt etableres en ø og en cykelsti.

Hvidovre Kommunes direktør for området, Gert Stephan Nelth, fortalte om molens tilstand, og hvad der skal gøres ved den.

Hvidovre Kommunes direktør for området, Gert Stephan Nelth, fortalte om molens tilstand, og hvad der skal gøres ved den.

Torben Thyrén, formand for Hvidovre Roklub, fremlagde hvilken vision foreningerne har for fremtidens Hvidovre Havn

Torben Thyrén, formand for Hvidovre Roklub, fremlagde hvilken vision foreningerne har for fremtidens Hvidovre Havn

menu
menu