Møde rykket frem!

Møde rykket frem!

På grund af Påsken afholdes månedens ordinære kommunalbestyrelsesmøde allerede i aften

Påsken falder tidligt i år - og de kommende helligdage får indflydelse på fagudvalgsmøder og kommunalbestyrelsens marts-møde.

De mange forskellige fagudvalg har i løbet af måneden “overstået” deres møder i god tid og i aften - tirsdag den 20. marts - mødes kommunalbestyrelsen kl. 18.

Der venter kommunalbestyrelsens medlemmer en dagsorden på 27 punkter - mens der kun venter den lille faste trofaste skare af tilhørere 22 punkter. Hele fem sager skal nemlig behandles på den lukkede del af aftenens dagsorden.

Effektivisering

SF har stillet to forslag, som skal behandles. Det ene forslag handler om de høje klassekvotienter i folkeskolerne mens det andet handler om indefrysning af lønmidler i tilfælde af en eventuel kommende konflikt.

Kommunalbestyrelsen skal også se på sagen om sammenlægning og omstrukturering af Manegen og Humlebien.

Når man når frem til punkt 8, Budget 2018 - Effektivisering, skal kommunalbestyrelsen forholde sig til det faktum, at der i budgettet for 2018 tilbage i oktober sidste år blev vedtaget en effektiviseringsramme for årene 2018-2021. Det betyder, at Hvidovre Kommune skal reducere budgettet med 10 mio. kr. i hvert af de næste fire år. De første 10 mio. kr. skal findes her i 2018. Hertil kommer, at der i Budget 2017 blev vedtaget en besparelse for 2018 på 25 mio. kr., hvoraf udmøntningen af de 19 mio. kr. blev vedtaget i december 2016. Der udestår således seks mio. kr. for at denne besparelse er fuldt udmøntet. Samlet set skal der over de næste fire år findes effektiviseringer for i alt 46 mio. kr.

Der skal i aften også træffes beslutning om oprettelse af op til otte dagbehandlingspladser på Hvidborg for børn i socioemotionelle vanskeligheder, ligesom der skal gives endeligt grønt lys til den så hårdt tiltrængte renovering af p-pladsen ved Åmarken Station.

Som altid er der gratis kaffe til de fremmøde interesserede tilhørere.

oas@hvidovreavis.dk

menu
menu