Mogens Leo Hansen stopper i byrådet

Mogens Leo Hansen stopper i byrådet

Enhedslistens valgte mandat i Hvidovres kommunalbestyrelse, Mogens Leo Hansen, udtræder nu endegyldigt af byrådet.

Mogens Leo Hansen, der har været sygemeldt fra sit hverv i kommunalbestyrelsen siden maj 2017 har anmodet om at blive fritaget for sit arbejde i kommunalbestyrelsen.

Såfremt kommunalbestyrelsen godkender anmodning, er det Enhedslistens 1. suppleant Marianne Rosenkvist, der skal godkendes som nyt medlem. Da Marianne Rosenkvist frem til og med 31. december 2019 er “forhindret i at varetage sine kommunale hverv” er det imidlertid Mogens Leo Hansens nuværende stedfortræder, Gert Wahl, der ser ud til at fortsætte i kommunalbestyrelsen.

Mogens Leo Hansen indtrådte første gang i Hvidovres kommunalbestyrelse i september 2010, da Pernille Falcon med kort varsel valgte at trække sig som Liste T's mandat. Sidenhen blev Liste T til Enhedslisten, og Mogens Leo Hansen har siddet i kommunalbestyrelsen for Enhedslisten siden da.

key

menu
menu